Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
KN19 lub DNazwa zajęć /kółka zainteresowań/ przedmiotu/ warsztatu/ inicjatywTematyka i cel zajęć (korzyść dla ucznia)Prowadzący (opiekun/opiekunowie)Zajęcia stałeZajęcia warsztatowe lub cykliczne
Miejsce (sala)GodzinaGodzina
119Fakultety maturalnePrzygotowanie uczniów do egzaminu z jęz. polskiegoJanina Koczur307:00poniedziałekco dwa tygodnie- kl. III b
219Fakultety maturalnePrzygotowanie uczniów do egzaminu z jęz. polskiegoJanina Koczur307:00wtorekco dwa tygodnie- kl. III a
3DZajęcia uzupełniająceWyrównywanie szans edukacyjnych uczniówJanina Koczur307:00środaostatnia środa miesiąca
419Zajęcia fakultatywne z języka polskiego dla maturzystów.Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.Aleksandra Kulak217 lekcjaWtorekCo dwa tygodnie.
519Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich.Analiza tekstu literackiego. Możliwość uzupełnienia wiedzy i nadrobienia zaległości.Aleksandra Kulak217 lekcjaWtorekCo dwa tygodnie.
6D„Projekt M.”Realizacja projektu muzyczno-teatralnego – szkoła musicalu.Aleksandra Kulak2117-18Do ustaleniaRaz w miesiącu
7DSpotkania z redakcją „Przeciągu”Przygotowanie wydania szkolnej gazety.Aleksandra Kulak21W zależności od potrzeb.
8DTeatr Metafory Alter KKreacja i autokreacja teatralna, czyli między aktorską sztuką psychofizyczną a improwizacjąKrzysztof FrączekAulaWg potrzeb projektów
919Fakultety z j. polskiegoRepetytorium - przyg. do maturyRegina Romaniuk308 lek.czwartekRaz w miesiącu
1019Język polskiWyrównanie szans edukacyjnych uczniów słabychAnna Wojtek-Morawska2014:25-15:10czwartek2x w miesiącu od 10.2013 (17 godz. do zrealizowania)
11DKonkursowiskoPrzygotowanie uczniów do konkursów/ olimpiad polonistycznych/ krasomówczych/ dziennikarskichAnna Wojtek-MorawskaZajęcia warsztatowe z wybranymi uczniami – zależnie od potrzeb
12DDyskusyjny Klub Filmowy „Jestem recenzentem”Zwrócenie uwagi uczniów na wartościowe kinoAnna Wojtek-Morawska1x w miesiącu od listopada 2013
1319Fakultety z języka angielskiego dla maturzystówPrzygotowanie do maturyAgnieszka PiekarczykAula/ sala 57:15Środa
14DSzkolny Klub FilmowyFilmy dokumentalne, dyskusja, wyjścia do kinaJolanta Wiktorko Agnieszka PiekarczykRaz w miesiącu, zależnie od zainteresowania
1519Fakultet z języka angielskiego dla klasy III poziom rozszerzonyPrzygotowanie uczniów do pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (stosowanie i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych; rozumienie tekstu czytanego; rozumienie ze słuchu; wypowiedź pisemna)Krystyna Chojecka2613:35 – 14:20 (7 lek.)piątek
16DKonsultacje językowe dla klas I-IIIPisanie zaległych sprawdzia-nów; poprawa sprawdzianów; wyrównywanie braków edukacyjnych z j. angielskiego; rozwiązywanie problemów z nauką j. angielskiegoKrystyna Chojecka2614:25-15:10 (8 godz.)piątekw zależności od potrzeb
1719Fakultety maturalne z języka angielskiegoRozwijanie i ćwiczenie sprawności językowych Beata Czerkawskas. 2712:45-13:30Wtorek i czwartek
1819Fakultety z języka angielskiego (poziom podstawowy)Dodatkowe zajęcia mające na celu lepsze przygotowanie uczniów do maturyJoanna Starostecka - Jencz912:45 – 13:30piatek
1919Fakultety z języka angielskiego (poziom rozszerzony)Dodatkowe zajęcia mające na celu lepsze przygotowanie uczniów do maturyJoanna Starostecka - Jencz913:35 – 14:20środa
20DKółko fotograficzneZajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, pogłębianie wiedzy na temat technik robienia zdjęć oraz ich obróbki.Joanna Starostecka - Jencz9ok.17raz w miesiącu
2119Fakultety z j.angielskiego (poziom podstawowy)Dodatkowe zajęcia mające na celu lepsze przygotowanie uczniów do maturyMaciej Perski2512:45 – 13:30piątekco dwa tygodnie
2219Fakultety z j.angielskiego (poziom rozszerzony)Dodatkowe zajęcia mające na celu lepsze przygotowanie uczniów do maturyMaciej Perski258:00-8:45środaco dwa tygodnie
2319Fakultet z języka niemieckiego dla klas III a i III eDobre przygotowanie do matury ustnej i pisemnej z j. niem.Jolanta Wiktorko22 a12:45-13:30poniedziałek
24DDodatkowe zajęcia dla uczniów kl. II Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy Jolanta Wiktorko22 a9:50-10:35piątek
25DWarsztaty międzynarodowe we WrocławiuTematyka różna ( np. pokonywanie uprzedzeń w stosunku do mniejszości narodowych lub wychowanie obywatelskie), poszerzenie wiedzy i horyzontówJolanta WiktorkoWrocław, Dom im. Angelusa SilesiusaRaz lub dwa razy w roku ,
26DWymiany i wycieczki międzynarodowe-nauka języka niemieckiego,
- zwiedzanie,
- poznawanie kultury innych krajów,
- nauka samodzielności
Jolanta WiktorkoNiemcy1 x w roku, - wycieczki kilkudniowe lub jednodniowe, - wymiany-6 do 7 dni
27DDni Kultury Niemieckiej - zapoznanie z kulturą niemiecką,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- wspólne elementy historii Polski i Niemiec
Jolanta WiktorkoWrocław, Świdnicaraz w roku - październik
2819Fakultety z języka niemieckiegoPrzygotowanie do matury; rozwijanie czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania), Przygotowanie do konkursów językowychAgnieszka Guziak108:00- 8:45 czwartek wtorek
29DPraca z uczniem zdolnymPrzygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursów językowych.Agnieszka Guziak1813:35-14:20piątek
30DWolontariat – „Ja pomagam”Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu; przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.Agnieszka Guziak Dorota Walicka1010:35 – 10:55środadwa razy w miesiącu / w zależności od potrzeb
31DSamorząd uczniowskiWspółorganizowanie uroczystości szkolnych zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny; dbanie o dobrą współpracę między uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych.Agnieszka Guziak Dorota Michałowska3110:35 – 10:55dwa razy w miesiącu / w zależności od potrzeb
3219Fakultet z języka niemieckiego kl. 3 „e”Przygotowanie do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnegoAdrian Gnilka146. lekcjawtorek
33DFakultet z języka niemieckiego kl. 3 „c”Przygotowanie do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnegoAdrian Gnilka 146. lekcjaśroda
34DFakultet z języka niemieckiego kl. 3 „ d”Przygotowanie do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnegoAdrian Gnilka 147. lekcjaśroda
35DIndywidualna praca z uczniem zdolnym Przygotowanie do konkursów i olimpiad z języka niemieckiegoAdrian Gnilka147. lekcjawtorek
36DRealizacja kampanii społecznej „ Świadomie wybieram przyszłość „Lekcje dotyczące poradnictwa zawodowegoDorota Walicka Adrian Gnilka 10/14Cyklicznie podczas roku szkolnego
37DWarsztaty w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Bankowej we WrocławiuPoszerzenie wiedzy ekonomicznejDorota Walicka Adrian Gnilka Warsztaty listopad 2013
38D„Projektarbeit Polen 2013” Realizacja projektu edukacyjnego w ramach IV. edycji ogólnopolskiego konkursu „ Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu „ Centrum Herdera Uniwersytetu GdańskiegoAdrian Gnilka Realizacja projektu w szkole wrzesień 2013- maj 2014
3919Fakultety z matematyki klasa 3 cPomoc w podjęciu decyzji o wyborze poziomu egzaminu; rozwijanie umiejętności zdobywania, porządkowania, analizowania i przetwarzania informacji; wykształcenie umiejętności budowania modeli matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych i stosowaniu metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych.Dorota Michałowska3113:35 - 14:40środa
40DFakultety z matematyki klasa 3 aPomoc w podjęciu decyzji o wyborze poziomu egzaminu; rozwijanie umiejętności zdobywania, porządkowania, analizowania i przetwarzania informacji; wykształcenie umiejętności budowania modeli matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych i stosowaniu metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych.Dorota Michałowska319:00 – 10:30sobotaCo druga (21.09, 28.09, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 14.12, 4.01, 18.01, 1.02, 15.02, 8.03, 22.03, 5.04, 19.04)
41DKonsultacje z matematyki dla klas drugichRozwijanie logicznego myślenia; wykształcenie umiejętności operowania obiektami abstrakcyjnymi; pomoc w podjęciu decyzji o wyborze poziomu egzaminu; rozwijanie umiejętności zdobywania, porządkowania, analizowania i przetwarzania informacji; wykształcenie umiejętności budowania modeli matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych i stosowaniu metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych.Dorota Michałowska3110:30 –11:15SOBOTYRaz w miesiącu (12.10, 9.11, 7.12, 4.01, 1.02, 8.03, 5.04, 10.05, 7.06)
42DFerie z matematykąPoznanie przez uczniów struktury arkusza egzaminacyjnego, trening przed maturą, wspomaganie uczniów w ocenie własnego przygotowania do egzaminu.Dorota Michałowska319:00 – 11:50Pierwszy tydzień ferii zimowych
4319Fakultet - poziom podstawowyRozwiązywanie arkuszy maturalnych, powtórka do maturyKatarzyna Kaczyńska22 godziny lekcyjne(1,5 h) 9-10:303 sobota miesiąca (21.IX,19.X, 23.XI,14.XII)1 raz w miesiącu
4419Fakultet - poziom rozszerzonyRozwiązywanie arkuszy maturalnych, powtórka do maturyKatarzyna Kaczyńska21 godzina (45 min) 10:35-11:203 sobota miesiąca (21.IX,19.X, 23.XI,14.XII)1 raz w miesiącu
4519Zajęcia wyrównawczePomoc dla kl.1 i kl.2 bieżący materiał, wyrównywanie zaległościKatarzyna Kaczyńska21 godzina (45 min) 11:25-12:103 sobota miesiąca (21.IX,19.X, 23.XI,14.XII)1 raz w miesiącu
4619Fakultety z matematyki klasa 3 dRozwiązywanie arkuszy maturalnych, powtórka do maturyJerzy Głuśniewski188:00 – 8:45wtorek
47DZajęcia wyrównawcze klasa 3 dPomoc dla kl.3 - bieżący materiał, wyrównywanie zaległościJerzy Głuśniewski1814:25 – 15:10czwartek
4819Fakultet z historiiPrzygotowanie do maturyGrzegorz Mikołajczyk2214:30poniedziałek
49DWargaming – (gry bitewne) koło historyczno modelarskiePoszerzanie wiedzy historycznej przez zapoznanie z historią wojskowości, formacji wojskowych, wybitnych wodzów i bohaterów historycznych.Grzegorz Mikołajczyk2217:00środa- piątekw zależności od potrzeb
5019Fakultet z historii i wos-uPrzygotowanie do maturyMałgorzata Klęsk-Guźlińska1114:25 - 15:10środaCo tydzień, w razie potrzeby 2 godz.
51Fakultet z biologii – klasy III c i III e razem 27 uczniów. Dodatkowo 3 uczennice kl. II dPowtórzenia materiału z biologii. Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Przygotowanie do matury.Beata Szumska31godz: 13:35-14:20wtorek
52DFakultet z biologii – klasy III a, III b, III d razem 23 uczniówPowtórzenia materiału z biologii. Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.Beata Szumska31godz: 14:25-15:10wtorek
53DKonsultacje z biologii dla klas I-III1. Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad.
2. Możliwość dodatkowych spotkań dla uczniów z kłopotami w nauce.
Beata Szumska31godz.środaZgodnie z potrzebami (ok. 1-2 raz w miesiącu)
54DRealizacja projektów z biologii i ekologii1. Uzgodnienia dotyczące realizowanych projektów.
2. Sprawozdania
3. Prezentacje
Beata Szumska31godz: 14:25-15:10środaZgodnie z potrzebami (ok. 1-2 raz w miesiącu)
55D„Matura w zimie”Rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych poziomu podstawowego i rozszerzonego. Konsultacje.Beata Szumska32 razy po 4 godzinyPierwszy tydzień ferii zimowych
5619Fakultet z fizykiPrzygotowanie uczniów klas 3 do maturyDorota Walicka1014:25-15:10czwartek3 razy w miesiącu
5719Zajęcia dodatkowe z fizykiZapobieganie ocenom niedostatecznym z fizyki, rozwijanie zainteresowania przedmiotem, uzupełnianie zaległości powstałych w szkole gimnazjalnejDorota Walicka1014:25-15:10czwartek1 raz w miesiącu
58DProjekt „Świadomie wybieram przyszłość”Zajęcia zawodoznawcze.Dorota Walicka Adrian Gnilka 10Cały rok
59D„Szkolne planetarium”Nocna obserwacja nieba. Rozbudzenie zainteresowania oraz pogłębienie wiedzy z astronomii i astrofizykiDorota Walicka Grzegorz MikołajczykBoisko szkolne2 razy w roku
6019Fakultety z chemiiPrzygotowanie do matury.Łucja Łyko91 godz.czwartek
6119Konsultacje z chemiiZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I i III cEwa Sułkowska914:25-15:10środaW miarę potrzeb
6219Zajęcia taneczneDoskonalenie układów tanecznych, udział w zawodach powiatowych.Beata GłowackaSala gimnastyczna15:15piątek
6319LekkoatletykaKształtowanie wytrzymałości, szybkości , skoczności .Udział w zawodach .Beata GłowackaSala gimn., teren15:15piątek
6419Piłka koszykowaDoskonalenie elementów techniki gry w ataku i obronie Udział w zawodach.Beata GłowackaSala gimnastyczna15:15piątek
6519Tenis stołowyDoskonalenie umiejętności gry pojedynczej i deblowej, udział w zawodach powiatowych.Rafał ZiębaSala gimnastyczna14:30poniedziałek
6619LekkoatletykaKształtowanie wytrzymałości, szybkości , skoczności .Udział w zawodach .Rafał ZiębaSala gimn., teren14:30poniedziałek
6719Piłka siatkowaDoskonalenie elementów techniki gry w ataku .Udział w zawodach .Rafał ZiębaSala gimnastyczna14:30poniedziałek
6819SiłowniaNauka ćwiczeń siłowychRafał ZiębaSiłownia szkolna14:30poniedziałek
6919Nauka gry na fortepianie - program dla początkujących i zaawansowanychPoczątki gry na instrumencie, proste ćwiczenia, piosenki oraz elementy akompaniamentu.Barbara PiórkowskaStudio nagrań15:15-16:00wtorekDwa razy w miesiącu
7019Warsztaty emisji głosu i dykcji.Praca nad głosem i poprawą jego jakości. Doskonalenie wykonania utworów, przygotowanie do konkursów, koncertów.Bogumiła Patała2514:45- 15:30środa
71DWarsztaty muzyczneDoskonalenie wykonania utworów, przygotowanie do konkursów, koncertów.Bogumiła Patała25Wg potrzeby np. przed koncertami
7219Rozwijanie zainteresowań   i umiejętności muzycznych uczniów   w różnych formach aktywności.Wzbogacanie repertuaru o nowe utwory, interpretacja piosenki. Doskonalenie gry na fortepianie w różnym stopniu zaawansowania. Świadoma praca z mikrofonem. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.Teresa Pulsakowska-Daniel2615:15-16:15wtorek2 razy w miesiącu oraz wg potrzeby
7319Spotkanie z BibliąCzy Biblia może być atrakcyjna dla współczesnego młodego człowieka? Spotkania dla pragnących odnaleźć odpo-wiedzi na nurtujące ich pytania.Aneta Wolińska3213:30wtorek
7419Zajęcia bibliotecznePomoc w wyszukiwaniu i opracowywaniu materiałów do prezentacji maturalnej z języka polskiegoBarbara Dominiak1914-15środa
7519Poradnictwo zawodowe dla uczniówKonsultacje dotyczące dalszej ścieżki edukacyjnejBarbara Dominiak1914-15środa
7619Konsultacje z psychologiemWedług potrzeb uczniaJustyna UrbanowiczInternat nr 2812:00-12:30środa
7719Język francuskiPoszerzanie umiejętności z jęz. francuskiegoEwa Skoruch22środa1. środa miesiąca

Dokumenty do pobrania:

Realizacja godzin art. 42 KN