ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW PROPONUJEMY:

 • atrakcyjne profile kształcenia,
 • bardzo dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów wyższych we wszystkich typach uczelni na kierunkach zgodnych z zainteresowaniami,
 • wszechstronny rozwój osobowy i samorealizację w ramach działających grup teatralnych, warsztatów dziennikarskich, zespołów instrumentalno-wokalnych, chóru szkolnego, (znanego ze swoich koncertów w całym regionie),,
 • wernisaże, wystawy plastyczne indywidualne i grupowe,
 • pomoc w rozwijaniu pasji turystycznej, sportowej, krajoznawczej,
 • naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i łacińskiego( udział w wymianie międzynarodowej młodzieży),
 • wolny dostęp do Internetu, wykorzystujący szybkie łącza DSL,

ZAPEWNIAMY:

 • przyjazną atmosferę ,
 • bardzo dobre warunki do nauki,
 • wykwalifikowaną i życzliwą kadrę nauczycieli,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • bardzo dobre przygotowanie do matury i studiów,

DYSPONUJEMY:

 • studiem nagrań ,
 • pracowniami komputerowymi ,
 • czytelnią multimedialną,
 • pracowniami plastycznymi i muzycznymi,
 • salą gimnastyczną i siłownią,
 • profesjonalną sportową strzelnicą,
 • własną gazetą "Przeciąg",
 • internatem, stołówką i kawiarenką,
 • bezprzewodowym internetem w obrębie szkoły,
 • sceną teatralną.

Beata Kurda
Absolwentka III LO w Świdnicy

MOCNE STRONY:

 • sprawdzone formy oddziaływań wychowawczych,
 • dobre relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami - "szkoła przyjazna uczniowi",
 • silne poczucie więzi wśród uczniów i absolwentów - absolwenci biorą udział w różnych uroczystościach szkolnych,
 • różnorodność kierunków nauczania, umożliwiających rozwój zainteresowań,
 • znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach artystycznych,
 • warsztaty dziennikarskie, sesje ekologiczne, spotkania z pracownikami naukowymi, twórcami kultury, wyjazdy do teatru, opery,
 • wycieczki zagraniczne, rajdy rowerowe i piesze,
 • otwartość na zmiany,
 • realizacja projektów edukacyjnych:
  • Trójstronny program klubów uczniowskich w Polsce, Czechach i Niemczech Klub-Net "Tworzymy świat bez barier",
  • Comenius Sokrates - Tytuł projektu: "Muzyka, zwyczaje i obyczaje ludowe na Śląsku, w regionie Bańskiej Bystricy, Palatynatu i regionu Balatonu",
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  • Eko - Idea Projekt aktywizujący społeczności lokalne,
  • Międzynarodowe warsztaty muzyczne,
 • szkoła posiada profesjonalne studio nagrań, dwie pracownie informatyczne z dostępem do Internetu ,dodatkowe stanowiska w każdej klasie,
 • szkoła jest animatorem kultury w lokalnym środowisku: Powiatowy Konkurs "Rytm, Taniec, Muzyka", Konkurs Piosenki Poetyckiej, Konkurs Literacki "Lir... rodzaj różny", koncerty chóru w ramach XXI Świdnickich Dni Muzyki Kameralnej, Biesiady Wigilijne, koncerty kolęd w Katedrze św. Stanisława i św. Wacława i Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, koncert w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu,
 • działania charytatywne:
  • praca wolontariatu "Ja pomagam"
  • współpraca z hospicjum i PCK,
  • udział w okolicznościowych kwestach