Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE


Dyrekcja
Dyrektor mgr Krzysztof Frączek
Wicedyrektor mgr Elżbieta Dawidowicz
Nauczyciele
Język polski mgr Janina Koczur
mgr Aleksandra Kulak
mgr Regina Romaniuk
mgr Anna Wojtek-Morawska
Język łaciński mgr Teresa Sławińska
Fizyka mgr Dorota Walicka
Technologia informacyjna
Informatyka
mgr Jerzy Głuśniewki
mgr Tomasz Wyrwa
Język angielski mgr Beata Czerkawska
mgr Krystyna Chojecka
mgr Maciej Perski
mgr Agnieszka Piekarczyk
Joanna Starostecka-Jencz
Historia mgr Małgorzata Klęsk-Guźlińska
mgr Grzegorz Mikołajczyk
Chemia mgr Łucja Łyko
mgr Ewa Sułkowska
Wychowanie fizyczne mgr Bogusław Buczko
mgr Beata Głowacka
mgr Katarzyna Łyszkiewicz
mgr Rafał Zięba
Język niemiecki mgr Adrian Gnilka
mgr Agnieszka Guziak
mgr Jolanta Wiktorko
Wiedza o społeczeństwie mgr Małgorzata Klęsk-Guźlińska
mgr Grzegorz Mikołajczyk
Biologia mgr Beata Szumska
Przysposobienie obronne mgr Mariola Makarska-Janicka
Wiedza o kulturze mgr Małgorzata Klimas
mgr Kamila Karst
mgr Zdzisława Patała
mgr Barbara Piórkowska
mgr Teresa Pulsakowska-Daniel
Geografia mgr Mariola Makarska-Janicka
Religia mgr Aneta Wolińska
ks. Krzysztof Wereski
Język francuski mgr Ewa Skoruch
Matematyka mgr Katarzyna Kaczyńska
mgr Jerzy Głuśńiewski
mgr Dorota Michałowska
Podstawy przedsiębiorczości mgr Adrian Gnilka
mgr Dorota Walicka
Psycholog szkolny mgr Justyna Urbanowicz
Pedagog szkolny mgr Aleksandra Sawiel
Bibliotekarz szkolny mgr Barbara Dominiak
Wychowawcy internatu
Wychowawca internatu mgr Henryka Bukowiec
mgr Marzena Czuczwara-Kowalik
mgr Anna Pepera-Wojkowska
mgr Maria Kozieł