KLUB NET     

SIMKA-NET

Klub Uczniowski Simka-net powstał w 2005 roku w III LO w Świdnicy przy wsparciu Zarządu Rejonowego PCK w Świdnicy oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i niemieckiej Fundacji im. Roberta Bosha. Wówczas napisaliśmy program "Tworzymy świat bez barier" i przystąpiliśmy do międzyszkolnego projektu klubów uczniowskich o nazwie KLUB-NET. W ramach programu podejmujemy różne działania związane z doskonaleniem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i promocją zdrowego stylu życia.

Nasze najważniejsze działania:
 • szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • mikołajki dla najbiedniejszych dzieci w Świdnicy i powiecie
 • pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej
 • organizacja Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
 • organizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
 • zabezpieczenie imprez masowych np. Dni Świdnicy
 • egzamin z udzielania pierwszej pomocy dla klas II w III LO
 • przygotowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Poroninie
 • pomoc w organizacji Rajdu Pieszego III LO w Świdnicy
 • okolicznościowe kwesty

Opiekunem projektu jest nauczycielka geografii w III LO w Świdnicy - Mariola Makarska-Janicka, a jego koordynatorem - Natalia Gielewska (absolwenta III LO, studentka Ratownictwa Medycznego). Nad wszystkim czuwa pani Teresa Borek, kierownik Biura Rejonowego PCK w Świdnicy.

Do klub-netów należy młodzież z Polski, Czech i Niemiec, z którą wspólnie tworzymy projekty międzynarodowe. Na początku października gościliśmy w Świdnicy zaprzyjaźnione kluby: Annen-club z Goerlitz i Warmia-net z Nidzicy. Przyjazd niemieckiego i polskiego klubu net związany był z realizacją projektu "Międzynarodowa Pierwsza Pomoc". Wspólnie ćwiczyliśmy udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, uczestniczyliśmy w rajdzie pieszym na Ślężę, zwiedzaliśmy Świdnicę i Wrocław. Była to doskonała okazja do lepszego poznania się i wymiany doświadczeń.

Czekamy na młodych ludzi, którzy są otwarci na pomoc innym i wspólnie z nami będą tworzyć świat bez barier.


KLUB NET

Sądzisz, że młodzież ze Świdnicy i jej okolic nie potrafi zrobić nic dobrego dla otoczenia? Udowodnimy Ci, że się mylisz! Zaufała nam już Fundacja Dzieci i Młodzieży z Warszawy. W związku z tym przystąpiliśmy do IV edycji programku KLUB-NET realizowanego przy wsparciu i współpracy Fundacji im. Roberta Bosha.

Jesteśmy grupą młodych osób interesujących się udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Głównym naszym celem jest doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy od jak najmłodszych lat. Należymy do grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM) przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy. Istnieje ona od trzech lat i od początku współpracuje z młodzieżą III LO w Świdnicy. Szczególnie zależy nam na współpracy z dziećmi szkół podstawowych, gdyż jest to najlepszy okres na rozpoczęcie tego typu edukacji. Z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle potrzebna - czasami nasze życie może zależeć przypadkowych osób.

Aby móc rozwijać naszą działalność przystąpiliśmy w tym roku do międzyszkolnego projektu klubówuczniowskich o nazwie KLUB-NET. Należy do niego młodzież z Polski, Czech i Niemiec. Nasz klub postanowił zrealizować projekt związany z działalnością grupy SIM. W krótce połączymy swoje siły z grupą z Czech.

Do tej pory grupa miała swoją siedzibę w ZR PCK w Świdnicy, jednak III LO, przy którym powstał nasz klub udostępniło pomieszczenie w jego internacie, które już zaczynamy urządzać. Warto zaznaczyć, że "KLUB NET" nie zrzesza wyłącznie uczniów z tej szkoły-działają w nim młodzi z różnych szkół. Warunek jest jeden - muszą być pełni zapału, otwarci na nowe wyzwania , gotowi na współpracę.

Już od lat bierzemy udział w wielu imprezach: WOŚP, Góra Grosza, Ingres Biskupi, Piknik Europejski, Dni Świdnicy, Księżyc Szkwał, kwesty okolicznościowe na rzecz hospicjum i PCK, zbiórki żywności, maskotek dla dzieci. W miarę możliwości wspieramy również uczniów niepełnosprawnych. Ciągle podnosimy poziom swoich kompetencji - Większość ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (zaświadczenia z certyfikatem europejskim), wyjeżdżamy na kursy, szkolenia, seminaria. Mamy w planach i już rozpoczynamy realizację:

 • szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z Małego Ratowniczka
 • mikołajki dla najbiedniejszych dzieci w Świdnicy
 • pokazy pierwszej pomocy

Przed nami jeszcze:
 • organizacja Rejonowych MIstrzostw Pierwszej Pomocy
 • organizacja Olimpiady Zdrowego Stylu Źycia
 • zabezpieczenie imprez masowych i wspólne pokazy z Jednostką Specjalistyczną OSP
 • egzamin z udzielania pierwszej pomocy dla klas II w III LO
 • przygotowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego
 • Rajd Pieszy III LO w Świdnicy

Opiekunem projektu jest nauczyciel III LO - Mariola Makarska-Janicka, a jego koordynatorem - Natalia Gielerska. Nad wszystkim czuwa pani Teresa Borek, kierownik Biura Rejonowego PCK w Świdnicy. Mamy nadzieję, że twoje zdanie na temat młodych ludzi uległo poprawie, jeżeli chcesz, możesz sprawdzić jak działamy a nawet się do nas przyłączyć:

 • Teresa Borek (kierownik biura ZR PCK w Świdnicy) - tel. 0509 526 203
        e-mail: pck_swidnica@go2.pl
 • Mariola Makarska-Janicka - nauczycielka geografii w III LO w Świdnicy
 • Natalia Gielerska - tel. 0889 939 211 e-mail: natalia_gielerska@go2.pl
 • szkolna strona internetowa - www.lo3.net.pl

Spotkania odbywają się w środy w internacie, pokój nr 6 godz. 15:00.