Dla maturzystów     Ważne terminy     Terminy i czas trwania matur


Lista tematów na maturę ustną 2013-2014Lista tematów na maturę ustną 2013-2014 dla uczniów III LO w Świdnicy.
Maturki z matematyki


Przykladowy arkusz 1
 

Przykladowy arkusz 2
 

Przykladowy arkusz 3
 

Przykladowy arkusz 4
 

Przykladowy arkusz 5
 

Przykladowy arkusz 6
 

Przykladowy arkusz 7
 

Przykladowy arkusz 8
 

Przykladowy arkusz 9
 

Przykladowy arkusz 10
 

Lista tematów na maturę ustną 2011-2012Lista tematów na maturę ustną 2011-2012 dla uczniów III LO w Świdnicy.Zestawy zadań powtórzeniowych z matematyki - poziom rozszerzony


Zestaw nr 1
 

Zestaw nr 2
 

Zestaw nr 3
 

Zestaw nr 4
 

Zestaw nr 5
 

Zestaw nr 6
 

Zestaw nr 7
 

Zestaw nr 8
 

Zestaw nr 9
 

Zestaw nr 10
 

Zestawy zadań powtórzeniowych z matematyki - poziom podstawowy


Ciągi
 

Funkcje
 

Liczby i ich zbiory
 

Planimetria
 

Stereometria
 

Trygonometria
 

Rachunek prawdopodobieństwa

Geometria analityczna

Równania i nierówności

Lista tematów na maturę ustną 2010-2011Lista tematów na maturę ustną 2010-2011 dla uczniów III LO w Świdnicy.UWAGA   M A T U R Z Y Ś Ć I
Informatory o  uczelniach wyższych i szkołach policealnych na rok 2009/2010  dostępne w bibliotece szkolnej
1
Zasady przyjęć i kierunki studiów w roku akademickim 2009/2010 Szkoły wyższe
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Szkoły policealne
Najobszerniejszy, najpopularniejszy i najbardziej aktualny informator o wyższych uczelniach i szkołach policealnych w Polsce, prezentujący w atrakcyjny sposób wszystkie możliwości nauki dostępne dla absolwentów szkół średnich w roku akademickim 2009/2010. Pełna oferta wszystkich wyższych uczelni - państwowych i prywatnych - adresowana do kandydatów na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe: kierunki studiów, zasady przyjęć, zakres egzaminów wstępnych.
2
Publikacja zawiera szczegółowe, autoryzowane przez same szkoły informacje:

- UCZELNIE wyższe oraz SZKOŁY policealne: państwowe i niepaństwowe, publiczne i niepubliczne;
- STUDIA dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne;
- Studia magisterskie, zawodowe (licencjackie, inżynierskie), uzupełniające magisterskie (SUM);
- Kierunki, specjalności, specjalizacje;
- Szczegółowe kryteria przyjęć, uwzględniające zmiany  w zasadach rekrutacji dla kandydatów z maturą 2008;
- Kryteria przyjęć zarówno dla kandydatów z "nową", jak i ze "starą" maturą;
- Opis postępowania kwalifikacyjnego;
- Postępowanie kwalifikacyjne dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych,
- Kryteria rekrutacji dla osób z maturą międzynarodową (IB);
- Liczba osób na jedno miejsce na poszczególne kierunki na uczelniach w roku 2007/2008;
- Limity miejsc;
- Terminy składania dokumentów, egzaminów itp.;
- Opłaty za studia;
- Szczegółowa oferta uczelni niepaństwowych;
- Szkoły policealne w układzie wojewódzkim;
- Adresy i telefony do uczelni i szkół, na poszczególne wydziały itp.;
- Rozbudowane indeksy umożliwiające szybkie dotarcie do interesujących informacji;
- Szeroki zakres i przejrzysty układ treści;
- - Karta Zwrotna ("Bezpłatna Informacja Edukacyjna");
4
Publikacja zawiera szczegółowe, autoryzowane przez same szkoły informacje:

* UCZELNIE wyższe oraz SZKOŁY policealne: państwowe  i niepaństwowe, publiczne i niepubliczne;
* STUDIA dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne;
* Studia magisterskie, zawodowe (licencjackie, inżynierskie), uzupełniające magisterskie (SUM);
* Kierunki, specjalności, specjalizacje;
* Szczegółowe kryteria przyjęć, uwzględniające zmiany  w zasadach rekrutacji dla kandydatów z maturą 2007;
* Kryteria przyjęć zarówno dla kandydatów z "nową", jak i ze "starą" maturą;
* Opis postępowania kwalifikacyjnego;
* Postępowanie kwalifikacyjne dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych,
* Kryteria rekrutacji dla osób z maturą międzynarodową (IB);
* Liczba osób na jedno miejsce na poszczególne kierunki na uczelniach w roku 2006/2007;
* Limity miejsc;
* Terminy składania dokumentów, egzaminów itp.;
* Opłaty za studia;
* Szczegółowa oferta uczelni niepaństwowych;
* Szkoły policealne w układzie wojewódzkim;
* Adresy i telefony do uczelni i szkół, na poszczególne wydziały itp.
W  BIBLIOTECE  DOSTĘPNE SĄ  TEŻ  CD-ROMY:
4
 • informacje ogólne, jęz. polski, historia sztuki
 • geografia, chemia, biologia
 • matematyka, historia
 • WOS, fizyka i astronomia
 • egzaminy ustne, języki obce
 • matura z ang. poziom podstawowy
 • matura z ang. poziom rozszerzony


"Rzeczpospolita" Maturalna to seria 7 płyt CD, które mają za zadanie pełnić rolę przewodnika w trakcie przygotowań do egzaminu maturalnego.

Każda płyta składa się z dwóch części -informacyjnej i praktycznej. W części informacyjnej dajemy Wam wskazówki, jak przygotować się do egzaminu z konkretnego przedmiotu, biorąc pod uwagę jego pecyfikę. Znajdziecie tam porady, jak się uczyć, jak robić notatki, na co zwracać szczególną uwagę, z jakich odręczników korzystać, gdzie szukać dodatkowych informacji. Jeśli na przykład zdajecie biologię, w części informacyjnej dowiecie się, jak narysować wykres i abelkę, by były zrozumiałe dla egzaminatorów i by przyznano Wam za nie aksymalną liczbę punktów. W części informacyjnej znajdują się testy maturalne omawianych przedmiotów. Do Waszej dyspozycji są testy czyste, niewypełnione, raz te same testy z rozwiązaniami. Dzięki temu możecie na bieżąco weryfikować woje odpowiedzi.

Serię zamykają dwie płyty "Be inspired!". Jest to ultimedialny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. kłada się z 20 lekcji tematycznych, z których każda zawiera elementy obowiązkowe na egzaminie - rozumienie tekstu czytanego, ozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemną i egzamin ustny. Do Waszej dyspozycji jest słownik oraz zwięźle i klarownie wyłożone zasady ramatyczne. Interaktywny charakter kursu daje możliwość weryfikowania wiedzy  na bieżąco.
UWAGA   M A T U R Z Y Ś Ć I
Informatory o  uczelniach wyższych i szkołach policealnych na rok 2008/2009  dostępne w bibliotece szkolnej
1
Najobszerniejszy, najpopularniejszy i najbardziej aktualny informator o wyższych uczelniach i szkołach policealnych    w Polsce, prezentujący w atrakcyjny sposób wszystkie możliwości nauki dostępne dla absolwentów szkół średnich  w roku akademickim 2007/2008. Pełna oferta wszystkich wyższych uczelni - państwowych i prywatnych - adresowana  do kandydatów na studia dzienne, zaoczne  i wieczorowe: kierunki studiów, zasady przyjęć, zakres egzaminów wstępnych.
2
Publikacja zawiera szczegółowe, autoryzowane przez same szkoły informacje:

- UCZELNIE wyższe oraz SZKOŁY policealne: państwowe i niepaństwowe, publiczne i niepubliczne;
- STUDIA dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne;
- Studia magisterskie, zawodowe (licencjackie, inżynierskie), uzupełniające magisterskie (SUM);
- Kierunki, specjalności, specjalizacje;
- Szczegółowe kryteria przyjęć, uwzględniające zmiany  w zasadach rekrutacji dla kandydatów z maturą 2008;
- Kryteria przyjęć zarówno dla kandydatów z "nową", jak i ze "starą" maturą;
- Opis postępowania kwalifikacyjnego;
- Postępowanie kwalifikacyjne dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych,
- Kryteria rekrutacji dla osób z maturą międzynarodową (IB);
- Liczba osób na jedno miejsce na poszczególne kierunki na uczelniach w roku 2007/2008;
- Limity miejsc;
- Terminy składania dokumentów, egzaminów itp.;
- Opłaty za studia;
- Szczegółowa oferta uczelni niepaństwowych;
- Szkoły policealne w układzie wojewódzkim;
- Adresy i telefony do uczelni i szkół, na poszczególne wydziały itp.;
- Rozbudowane indeksy umożliwiające szybkie dotarcie do interesujących informacji;
- Szeroki zakres i przejrzysty układ treści;
- - Karta Zwrotna ("Bezpłatna Informacja Edukacyjna");
3
"Informator PWN dla maturzysty" to nie tylko komplet najważniejszych danych o szkołach wyższych. To także poradnik dla tych, którzy - wybierając kierunek studiów - mniej lub bardziej świadomie rozpoczynają konstruowanie zawodowej kariery. Materiał zawarty w książce został podzielony na cztery części:
Rozdział I "Chcę być..." prezentuje ponad sześćdziesiąt zawodów
Rozdział II "Jaki jestem?" zawiera ćwiczenia ułatwiające samopoznanie oraz ocenę swoich mocnych i słabych stron.
Rozdział III - "Baza uczelni wyższych i szkół policealnych"
Rozdział IV "Sytuacje awaryjne" to propozycja innego spojrzenia na ewentualne porażki.

Płyta CD zawiera zaawansowaną wyszukiwarkę szkół, kierunków i zawodów, multimedialne repetytorium z języka polskiego oraz bazę szkół językowych w 32 miastach w Polsce.

Broszura "Nowe Czasy, nowe kierunki" prezentuje 20 kierunków na 10 wiodących polskich uczelniach.
4
Publikacja zawiera szczegółowe, autoryzowane przez same szkoły informacje:

* UCZELNIE wyższe oraz SZKOŁY policealne: państwowe  i niepaństwowe, publiczne i niepubliczne;
* STUDIA dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne;
* Studia magisterskie, zawodowe (licencjackie, inżynierskie), uzupełniające magisterskie (SUM);
* Kierunki, specjalności, specjalizacje;
* Szczegółowe kryteria przyjęć, uwzględniające zmiany  w zasadach rekrutacji dla kandydatów z maturą 2007;
* Kryteria przyjęć zarówno dla kandydatów z "nową", jak i ze "starą" maturą;
* Opis postępowania kwalifikacyjnego;
* Postępowanie kwalifikacyjne dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych,
* Kryteria rekrutacji dla osób z maturą międzynarodową (IB);
* Liczba osób na jedno miejsce na poszczególne kierunki na uczelniach w roku 2006/2007;
* Limity miejsc;
* Terminy składania dokumentów, egzaminów itp.;
* Opłaty za studia;
* Szczegółowa oferta uczelni niepaństwowych;
* Szkoły policealne w układzie wojewódzkim;
* Adresy i telefony do uczelni i szkół, na poszczególne wydziały itp.
W  BIBLIOTECE  DOSTĘPNE SĄ  TEŻ  CD-ROMY:
4
 • informacje ogólne, jęz. polski, historia sztuki
 • geografia, chemia, biologia
 • matematyka, historia
 • WOS, fizyka i astronomia
 • egzaminy ustne, języki obce
 • matura z ang. poziom podstawowy
 • matura z ang. poziom rozszerzony


"Rzeczpospolita" Maturalna to seria 7 płyt CD, które mają za zadanie pełnić rolę przewodnika w trakcie przygotowań do egzaminu maturalnego.

Każda płyta składa się z dwóch części -informacyjnej i praktycznej. W części informacyjnej dajemy Wam wskazówki, jak przygotować się do egzaminu z konkretnego przedmiotu, biorąc pod uwagę jego pecyfikę. Znajdziecie tam porady, jak się uczyć, jak robić notatki, na co zwracać szczególną uwagę, z jakich odręczników korzystać, gdzie szukać dodatkowych informacji. Jeśli na przykład zdajecie biologię, w części informacyjnej dowiecie się, jak narysować wykres i abelkę, by były zrozumiałe dla egzaminatorów i by przyznano Wam za nie aksymalną liczbę punktów. W części informacyjnej znajdują się testy maturalne omawianych przedmiotów. Do Waszej dyspozycji są testy czyste, niewypełnione, raz te same testy z rozwiązaniami. Dzięki temu możecie na bieżąco weryfikować woje odpowiedzi.

Serię zamykają dwie płyty "Be inspired!". Jest to ultimedialny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. kłada się z 20 lekcji tematycznych, z których każda zawiera elementy obowiązkowe na egzaminie - rozumienie tekstu czytanego, ozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemną i egzamin ustny. Do Waszej dyspozycji jest słownik oraz zwięźle i klarownie wyłożone zasady ramatyczne. Interaktywny charakter kursu daje możliwość weryfikowania wiedzy  na bieżąco.