Ogłoszenia
TYDZIEŃ Z HISTORIĄ 2 kwietnia 2014

TYDZIEŃ Z HISTORIĄ

31.03.- 04.04.2014

 

PONIEDZIAŁEK     31.03.2014

wykłady ks. dr Piotra Nikolskiego                            „Historia prawosławia w zarysie”                           godz.10.00            sala 11                                    „Ikonografia”

 

Ksiądz Piotr Nikolski jest proboszczem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Świdnicy przy ul Łukasińskiego. Dopełnienie tego spotkania będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu. Uczniowie naszej szkoły zwiedzą cerkwie i wezmą udział w nabożeństwie. 

 

W związku z tymi wykładami uczniowie III LO zorganizowali pod kierunkiem pani Małgorzaty Klimas wystawę własnych Ikon. Została ona zaprezentowana w holu szkoły, na I piętrze, obok wystawy zaprzyjaźnionego z III LO Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, przedstawiającej działalność Kresowian.

 

WTOREK     01.04.2014

szkolny konkurs historyczny dla klas I                                  „Historia Polski i czasy współczesne”                    godz. 10.00   sala 11

Konkurs ma przede wszystkim zachęcić uczniów do poszerzania wiedzy, zdobywania umiejętności poszukiwania informacji, analizowania ich i wyciągania wniosków oraz kształtowania umiejętności pracy w grupie. Mówiąc krótko UDANEJ ZABAWY.

 

Spotkanie z panem Krzysztofem Dworenko- Dworkinem to spotkanie z pasjonatem historii, człowiekiem zajmującym się rekonstrukcjami historycznymi. Osobą na tyle znaną, że zapraszana jest do realizacji różnych projektów tj udział w kręceniu filmów dokumentalnych i fabularnych.                                         

              godz. 11.50   sala 11

 

Klasa I d wyjdzie do katedry, aby zgłębiać wiedzę dotycząca jej historii i zabytków.

 

ŚRODA      02.04.2014

Zapraszamy do kina na żywą lekcję historii.

Poprzedzi ją spotkanie z panem dr. Tomaszem Gałwiaczkiem pracownikiem IPN we Wrocławiu                                     godz. 11.00

Gość zaprezentuje obszar działalności IPN oraz odniesie się do postaci płk Ryszarda Kuklińskiego                                               „ Rola Instytutu Pamięci Narodowej w badaniu współczesnej historii Polski”.

Następnie rozdane zostaną nagrody w konkursie:

                                                                                  „Historyczne inspiracje we współczesnej modzie.” Wyróżnione prace  zaprezentowanie zostaną w formie wystawy w holu kina.

Lekcję zakończy projekcja filmu                               „Jack Strong

 

CZWARTEK     03.04.2014

wykład pana Zbigniewa Malickiego pracownika Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy                                godz. 10.00   sala nr 11

                                                                                  „Śladami Anny Świdnickiej”

Podczas spotkania pan Malicki odniesie się do bogatej historii średniowiecznej Świdnicy.

 

PIĄTEK      04.04.2014

spotkanie z członkami Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej                                                                    godz. 10.00   aula

sympozjum                                                                "Kresy to moje korzenie"

 

wystąpią:

prof Henryk Słowiński- kombatant 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Prezes środowiska kombatantów 27 Wołyńskiej Dywizji AK, z prelekcją

                                               "70-ta rocznica akcji "Burza".  27 Wołyńska Dywizja AK i jej losy",

Jerzy Rudnicki- Prezes TMKK, historyk, z wykładem:

                                                "Kresy- dziedzictwo kulturowe i historyczne ziem polskich II RP"

Zbigniew Saganowski- Przewodniczący Koła TMKK we Wrocławiu, kierownik prac remontowych nekropolii w Kołomyi, z wykładem

                                                "Nekropolia w Kołomyi- prace konserwatorskie 2009-2013"

oraz uczniowie, których prace zostały wyróżnione w konkursie „Kresy to moje korzenie”.

Liczymy na gości. Niektóre szkoły już potwierdziły swoje przybycie.

 

Przypominamy o zbiórce darów dla  Domu Miłosierdzia Bożego w Grójcu Podolskim na Ukrainie.

 


Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii 5 lutego 2014

  Pytania do konkursu - Czasy prehistoryczne, starożytność i średniowiecze
POWODZENIA

Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii 4 lutego 2014

  Pytania do konkursu - Nowożytność
POWODZENIA

Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii 29 stycznia 2014
Zadanie
Konkurs ma:
 • poszerzać- wiedzę o Polsce,
 • zachęcać- do samodzielnego poszukiwania wiedzy,
 • rozbudzać- pasję historyczną,
 • nakłaniać- do analizy wydarzeń bieżących, wyciągania wniosków,
 • budować- związek przyczynowo- skutkowy wydarzeń historycznych jak i obecnych w odniesieniu do historii
Przebieg konkursu
Co 3 tygodnie (do końca marca) uczniowie będą otrzymywać zestawy pytań składające się z trzech części:
cz I- historia regionu,
cz II- historia Polski
cz III- czasy współczesne,
Zestawów będzie 4:
1-starożytność i średniowiecze,
2-czasy nowożytne,
3- XIX w,
4- XX w


Przy punktacji liczy się prawidłowość w rozwiązywaniu zadań oraz czas oddania pracy. 5 pierwszych odpowiedzi- po 5 dodatkowych punktów za test, 5 kolejnych odpowiedzi – po 3 dodatkowe punkty za test, 5 kolejnych odpowiedzi – po 1 punkcie za test Pozostałe prace oceniane są tylko na podstawie prawidłowych odpowiedzi.

DO ZABAWY MOŻNA DOŁĄCZYĆ W KAŻDYM MOMENCIE- WYSTARCZY POPROSIĆ O WCZESNIEJSZE PYTANIA

Kontakt
Pytania będą wywieszane w gablocie co trzy tygodnie. Uczniowie mogą oddać odpowiedzi korzystając z adresu mailowego m.klg@op.pl

Wielki Finał
W pierwszym tygodniu kwietnia przewidziany jest Wielki Finał. Po części pisemnej, w której weźmie udział grupa NAJLEPSZYCH, dla 6 finalistów odbędzie się część ustna konkursu, o tytuł „Mistrza Wiedzy o historii i współczesności Polski”.
Pytania do finału będą oparte na zagadnieniach przygotowanych w I części konkursu.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe m. in. Vademecum z historii i wos-u
Przy ewentualnym remisie decydować będzie liczba pkt zdobyta w I i II części.
POWODZENIA

Rada Rodziców 28 stycznia 2014

Rada Rodziców ustaliła kwotę wpłaty od 20 do 40 złotych na rok szkolny. Mile widziane są oczywiście kwoty wyższe. Pieniądze zebrane w ten sposób wydawane są zgodnie z regulaminem i przeznaczane na działalność statutową szkoły, przyczyniając się do podnoszenia jakości kształcenia w III LO.

            Wpłat dokonać można w kasie szkoły » pok. Nr 24 lub na konto Rada Rodziców przy III LO w Świdnicy PKO BP o/ Świdnica  69 1020 5138 0000 9902 0008 5316.

 

Wspierając nas, pomagasz swojemu dziecku.

 


23 stycznia 2014

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
do ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w ŚWIDNICY 1. Wybory odbędą się 30 stycznia 2014r. (czwartek) od 8.00 do 13.00 w 3 obwodach wyborczych:
  • obwód 1 - parter budynku A - dla klas pierwszych
  • obwód 2 - I piętro budynku A - dla klas drugich
  • obwód 3 - II piętro budynku A - dla klas trzecich
 2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej aktualny identyfikator osobisty lub legitymację szkolną celem stwierdzenia jego tożsamości
 3. Po odnotowaniu wyborcy na liście wyborców przez postawienie przy nazwisku wyborcy znaku "v" i po złożeniu przez wyborcę podpisu na liście wyborców, wyborca otrzymuje kartę do głosowania
 4. Wyborca w sposób tajny głosuje tylko na jednego kandydata przez postawienie przy jego nazwisku znaku "x"
 5. Wyborca wrzuca kartę do głosowania do zamkniętej i opieczętowanej urny wyborczej
 6. Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza w zamkniętym pomieszczeniu otwiera urny i ustala:
  • liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach
  • liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu
  • liczbę głosów ważnych
  • liczbę głosów nieważnych
  Za nieważne uznaje się głosy:
  • oddane na innych kartach niż ustalone,
  • oddane na kartach, na których wyborca umieścił znak "X" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieścił znaku "X" przy żadnym nazwisku
 7. Komisja sporządza protokół głosowania, który po sprawdzeniu podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej
 8. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone następnego dnia, czyli 31 stycznia 2014r.

  KANDYDACI DO ZARZĄDU SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  • Amelia Boda z kl. I A
  • Paulina Femiak z kl. I B
  • Winiarska Kornelia z kl. I C
  • Kikta Katarzyna z kl. I D
  • Aleksandra Dąbrowska z kl. II A
  • Łukasz Losa z kl. II D
  • Martyna Kruk z kl. II E

  Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału!

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW RZECZNIKA PRAW UCZNIOWSKICH 23 stycznia 2014

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

RZECZNIKA PRAW UCZNIOWSKICH

w  III LO  ŚWIDNICY

 

1)    Wybory odbędą się 30 stycznia 2014r. (czwartek) od 8.00 do 13.00 w 3 obwodach wyborczych:

-         obwód 1 - parter budynku  A - dla klas pierwszych
-         obwód 2 - I piętro budynku  A - dla klas drugich
-         obwód 3 - II piętro budynku  A - dla klas trzecich

2)    Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej aktualny identyfikator osobisty lub legitymację szkolną celem stwierdzenia jego tożsamości

3)    Po odnotowaniu wyborcy na liście wyborców przez postawienie przy nazwisku wyborcy znaku -v- i po złożeniu przez wyborcę podpisu na liście wyborców, wyborca otrzymuje kartę do głosowania

4)    Wyborca w sposób tajny głosuje tylko na jednego kandydata na liście przez postawienie przy jego nazwisku znaku -x-

5)    Wyborca wrzuca kartę do głosowania do zamkniętej i opieczętowanej urny wyborczej

6)    Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza w zamkniętym pomieszczeniu otwiera urny i ustala:

-         liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach
-         liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu
-         liczbę głosów ważnych
-         liczbę głosów nieważnych

Za nieważne uznaje się głosy:

-         oddane na innych kartach niż ustalone,
-         oddane na kartach, na których wyborca umieścił znak -X- przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieścił znaku -X- przy żadnym nazwisku

7)    Komisja sporządza protokół głosowania, który po sprawdzeniu podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej

8)    Wyniki wyborów zostaną ogłoszone następnego dnia, czyli 31 stycznia 2014r.

Kandydaci na Rzecznika Praw Ucznia:

  Chęcik Adriana I A
  Juszczak Joanna II A
  Wiśniewska Nikola II D
  Michałek Dawid II E

 

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału!

OMNIBUS 2013 1 grudnia 2013


  OMNIBUS 2013 - wykaz pytań

„ Mimozami jesień się zaczyna” 17 października 2013

Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu „ Mimozami jesień się zaczyna”


 1. Białucha Edyta
 2. Bielecka Nadia
 3. Bzdeń Kaja
 4. Cichowicz Małgorzata
 5. Drzewicz Aleksandra
 6. Grabicka Paulina
 7. Hamerlik Emilia
 8. Jarosz Joanna
 9. Kacperski Grzegorz
 10. Kawaler Justyna
 11. Kmita Anna
 12. Krzystek Weronika
 13. Łopuch Karolina
 14. Makowska Nikola
 15. Obrocka Julia
 16. Różycka Jagoda
 17. Scala Anna
 18. Szmyd Joanna
 19. Szpak Aleksandra
 20. Wenerska Weronika
 21. Wituszyńska Ewelina
 22. Wołkanowska Jowita
 23. Ziemba Aleksandra
 24. Zubek Remigiusz
 25. Zyska Klaudia i Wiktoria Smędra

Każdy z uczestników zobowiązany będzie do zaśpiewania jednej piosenki, natomiast o wykonanie drugiego utworu może poprosić jury Konkursu.

Prosimy o dostarczenie podkładów instrumentalnych w celu ich opracowania akustycznego i sprawdzenia jakości najpóźniej do 28 października 2013r.

Próby w auli szkolnej możliwe są po uprzednim zgłoszeniu w dniach poprzedzających Konkursu od godz. 14.30, a w dniu Konkursu od 9.00 do 11.00.

Warsztaty wokalne odbędą się 30 października, czyli w dniu Konkursu w auli III LO w Świdnicy od godziny 11.00 do 15.00.


LIR...RODZAJ RÓŻNY 14 października 2013

XV EDYCJA
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
LIR...RODZAJ RÓŻNY


III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy


Wszystkich młodych literatów zapraszamy do wzięcia udziału w XV edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Lir... rodzaj różny”.


Teksty konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:

POEZJI— zestaw 2 wierszy,
PROZY— utwór do 10 stron maszynopisu.

Teksty, nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, opatrzone czytelnym godłem (wyrazowym) prosimy nadesłać w czterech egzemplarzach (druk) oraz na płycie wraz z kopertą oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres prywatny, telefon, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela) oraz zgodę na publikację nadesłanych tekstów, na adres:

Aleksandra Kulak
III Liceum Ogólnokształcące
ul.Kościelna 32
58-100 Świdnica

Termin dostarczania prac upływa 15 listopada 2013 roku.

Organizatorzy wybiorą najlepszych autorów ,a nagrodzą ich specjalnie na tę okazję wydanym tomikiem, na który złożą się wszystkie wyróżnione w obu kategoriach teksty literackie. Przewidujemy także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani listownie.


Konkurs 5 października 2013

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie

 

 pt.: POEZJA JULIANA TUWIMA

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.   W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.

2.   W przypadku wielu bezbłędnych odpowiedzi zwycięzców wybierzemy drogą losowania.

3.   Na zwycięzców czekają nagrody-niespodzianki.

4.   Każdy uczestnik otrzyma ocenę z języka polskiego.

5.   Karty konkursowe można otrzymać w bibliotece szkolnej  lub wydrukować ze strony internetowej biblioteki.

6.   Podpisane kartki z odpowiedziami ( nazwisko, imię, klasa) należy oddać bibliotece szkolnej do dnia  24.10.2013 r.

7.   Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone 29.10.2013

 

8.   Materiały do konkursu dostępne w bibliotece szkolnej:

        Tuwim J., Nowy wybór poezji, Warszawa, 2002

        Tuwim J., Słowo i ciało, Warszawa, 1988

        Tuwim J. Wiersze, Toruń, 1998

        Tuwim J., Wiersze wybrane, Wyd. 4 rozszerz., Wrocław,1986

        Tuwim J. Wiersze zebrane. T. 1-2, Wyd. 3,  Warszawa, 1975

 

        Linki:

        http://lodzkieczyta.pl/wiersz-tuwima-na-dzis

        http://www.poezje.hdwao.pl

        http://www.poetica.art.pl

        http://poema.pl/kontener/199-julian-tuwim

        http://juliantuwim.pl/

  Pobierz kartę odpowiedzi


MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 5 października 2013MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

pod hasłem:

 "Biblioteki  szkolne:  Bramy do życia"

Program obchodów w bibliotece szkolnej:

1-17.X – loteria fantowa – każdy los wygrywa.

7-24.X – konkurs literacki pt. "Poezja Juliana Tuwima"

9.X – konferencja bibliotekarzy w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu pt. „Szkolne Centra Multimedialne – biblioteka jako centrum wspomagania”

1-31.X - Amnestia dla czytelników przetrzymujących książki.

Z A P R A S Z A M Y


"Mimozami jesień się zaczyna" 20 września 2013IX KONKURSU PIOSENKI POETYCKIEJ
"Mimozami jesień się zaczyna"

Rok szkolny 2013/2014 / NOWA ODSŁONA

Organizatorzy:


III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Cele konkursu:
 1. Popularyzacja piosenki polskiej.
 2. Prezentacja umiejętności i dorobku młodzieży szkolnej.
 3. Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki
 4. Promowanie aktywności i twórczości artystycznej.
 5. Doskonalenie warsztatu wokalnego i interpretacyjnego.
 6. Podnoszenie kultury muzycznej, konfrontacja dokonań twórczych.
Miejsce:

Aula III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Termin:

Przesłuchanie finałowe -30 października 2013 roku godzina 17:00


Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych.
 2. Uczestnicy przygotowują i prezentują dwie piosenki z tekstem polskim.
 3. W przesłuchaniach finałowych Konkursu mogą uczestniczyć soliści, zespoły wokalne i małe zespoły wokalno-instrumentalne (po uzgodnieniu z organiza-torem).
 4. Uczestnicy biorą udział w konkursie z własnym akompaniamentem lub z użyciem podkładu muzycznego (po uzgodnieniu z organizatorem).
 5. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • I etap - kwalifikacja na podstawie nagrań
  • II etap - przesłuchania konkursowe
 6. Wykonawcy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do przesłania:
  • szczegółowo wypełnionej karty zgłoszenia
  • płyty CD lub plików MP3 z nagraniem dwóch piosenek zaopatrzone

  do 7 października 2013 r.

  na adres:

  III Liceum Ogólnokształcące
  58-100 Świdnica
  ul. Kościelna 32


  lub e-mail: mimozy@lo3.net.pl


  W przypadku braku wymaganych do zgłoszenia nagrań organizator Kon-kursu serdecznie zaprasza do studia nagrań mieszczącego się w III Li-ceum Ogólnokształcącym i nieodpłatnego zarejestrowania wykonywanych - zgłoszonych utworów (zrealizowane nagrania mogą być wykorzy-stane tylko do celów Konkursu). Prosimy o kontakt telefoniczny 606 940 728, lub mailowy: gregoi@op.pl w celu ustalenia terminu i godziny nagrania.

 7. I etap Konkursu przeprowadzony zostanie na podstawie przesłanych płyt CD lub nagrań MP3. Informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu Kon-kursu zostanie umieszczona na stronie internetowej III Liceum Ogólno-kształcącego www.lo3.net.pl.
 8. Zwycięzcy I etapu Konkursu zostaną nagrodzeni udziałem w warsztatach wokalnych prowadzonych przez specjalistów z tej dziedziny - termin warsztatów zostanie podany na stronie III LO.


Organizacja II etapu:
 1. Kolejność prezentacji ustala organizator.
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 3. Laureaci konkursu otrzymują cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
 4. Wszyscy uczestnicy VIII Konkursu Piosenki Poetyckiej otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 5. Organizatorzy umożliwiają próby występu w dzień konkursu od godziny 9:00 do 12:00.
Nagrody
 1. Laureaci Konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, płytę CD, oraz DVD z nagraniem Konkursu.
 2. Laureaci oraz uczestnicy II etapu Konkursu wezmą udział w koncercie galowym, którego patronat obejmie Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
 3. Uczestnicy wyłonieni przez Jury na drodze II etapu (laureaci trzech pierwszych miejsc i nagrody Grand Prix) zostaną zaproszeni do udziału w nagraniach studyjnych. Młodzi artyści będą mieli wyjątkową okazję pracy w studio nagraniowym i zrealizowania swoich nagrań » płyty EP w oparciu o repertuar Konkursowy i dowolnie wybrany.
 4. Wszyscy uczestnicy IX Konkursu Piosenki Poetyckiej otrzymują pamiąt-kowe dyplomy.

Jury - powołane przez organizatora oceniać będzie:
 1. Dobór repertuaru.
 2. Poziom warsztatu wykonawczego:
  • poprawność wykonania
  • warunki wokalne
  • umiejętność zastosowania środków muzycznych
  • interpretację
  • wrażenia estetyczne
  • promocję piosenki autorskiej
Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
 • sprzęt nagłaśniający, obsługę akustyczną
 • odtwarzacz CD
 • instrumenty klawiszowe (pianino, keyboard)


Podczas Konkursu zostanie przyznana nagroda publiczności. Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników ich opiekunów i fanów piosenki poetyckiej.

Uwaga!
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie, filmowanie i rejestrację audio swoich występów oraz na publikację utrwalonych w ten sposób materiałów.
 • Zgłoszenie się i udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych płyt » będą one wykorzystane tylko do celów Konkursowych.


  Pobierz kartę zgłoszenia

Giełda podręczników 29 czerwca 2013

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
W DNIACH 3.07 - 8.07. 2013 r.
W GODZINACH OD 8:30 DO 13:00
ZAPRASZAMY

Zapoznaj się z wykazami podręczników dla poszczególnych klas !


REGULAMIN KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

 1. Każdy uczeń III LO może zostawić w komis podręczniki.
 2. Podręczniki powinny być podpisane ołówkiem na stronie tytułowej przez osobę sprzedającą: imię, nazwisko, klasa, cena. (czytelnie)
 3. Sprzedający dołącza osobny ( czytelny ) wykaz: autor, tytuł, wydawnictwo, sprzedawanych podręczników ze swoim nazwiskiem, imieniem, klasą i ceną.
 4. Cenę za podręcznik ustala każdy uczeń indywidualnie.
 5. Od każdego sprzedanego podręcznika biblioteka pobiera opłatę w wysokości 50 gr, która będzie przeznaczona na zakup nowości do biblioteki szkolnej.
 6. Rozliczenie i podręczniki, które nie zostaną sprzedane będzie można odebrać po zakończeniu giełdy dnia 9.07.2013 roku..

26 czerwca 2013
UWAGA  

rozdanie świadectw maturalnych
nastąpi 28 czerwca 2013 r. (piątek)
o godz. 900

a uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013
28 czerwca 2013 r. (piątek)
o godz. 1030

Giełda podręczników 19 czerwca 2013

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
W DNIACH 24.06 - 27.06. 2013 r.
W GODZINACH OD 8:00 DO 14:00
ZAPRASZAMY

Zapoznaj się z wykazami podręczników dla poszczególnych klas !


REGULAMIN GIEŁDY PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

 1. Każdy uczeń III LO może zostawić w komis podręczniki.
 2. Podręczniki powinny być podpisane na stronie tytułowej przez osobę sprzedającą: imię, nazwisko, klasa, cena - ołówkiem.
 3. Sprzedający dołącza osobny wykaz sprzedawanych podręczników ze swoim nazwiskiem, imieniem, klasą i ceną.
 4. Cenę za podręcznik ustala każdy uczeń indywidualnie.
 5. Od każdego sprzedanego podręcznika biblioteka pobiera opłatę w wysokości 50 gr, która będzie przeznaczona na zakup nowości do biblioteki szkolnej.
 6. Podręczniki, które nie zostaną sprzedane będzie można odebrać po zakończeniu giełdy.

"BookCrossing" 19 czerwca 2013

ZAPRASZAMY

DO UWALNIANIA KSIĄŻEK

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

»Wolność książek jest równa wszystkim skarbom świata»

 

X Święto Wolnych Książek - 20 czerwca 2013

 

Ruch BookCrossing Polska zaprasza wszystkich czytelników, uczniów oraz każdego, kto chce uwolnić swoje książki do włączenia się do akcji. Celem akcji jest promowanie idei bookcrossing'u oraz czytelnictwa, a także uwolnienie jak największej ilości książek. Książki można uwalniać wszędzie, na ulicy, w parku, w szkole, przekazując je przyjaciołom lub znajomym.

W dniach 19-21 czerwca do biblioteki szkolnej będzie można przynieść i zabrać książki do uwolnienia

UWOLNIJ  SWOJE  KSIĄŻKI,

DZIEL  SIĘ  Z  INNYMI  RADOŚCIĄ  CZYTANIA

 


"podaruj książkę bibliotece" 22 kwietnia 2013

U W A G A !


W DNIACH
22 - 25 KWIETNIA 2013 ROKU

Z OKZJI ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

BIBLIOTEKA SZKOLNA BĘDZIE MIEJSCEM AKCJI

"podaruj książkę bibliotece"

ZAPRASZAMY


"DRZWI OTWARTE" 2 kwietnia 2013
Gimnazjalisto!
Wygraj z nami Swoją przyszłość!


Przed Tobą ważny etap w życiu. Musisz zdecydować, w jakiej szkole spędzisz kolejne trzy lata dzielące Cię od dorosłości. Od tego, jakiego dokonasz wyboru, zależeć będzie Twoja dalsza edukacja. Wykorzystaj wszystkie możliwości! Przyjdź i sprawdź nas! Zobacz, jacy jesteśmy.

Zapraszamy Cię 6 kwietnia 2013 roku w godzinach 1000- 1300 .

Będziesz mógł obejrzeć szkołę, poznać nauczycieli, porozmawiać z pedagogiem, psychologiem i uczniami. Wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości!

6 kwietnia czekamy na Ciebie, Twoich Kolegów i Nauczycieli w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Świdnicy.


„Pokaż nam język” 26 lutego 2013
Zapraszamy naszych uczniów do udziału w XIII edycji konkursu językowego „Pokaż nam język” , organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową. Temat tegorocznych zmagań brzmi : „Społeczeństwo globalne- komunikacja bez granic”. O prestiżu konkursu, świadczy najlepiej fakt ,ze w ubiegłorocznej edycji uczestniczyło blisko 13. tysięcy uczniów. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ; sprzęt audio , a także indeksy Wyższej Szkoły Bankowej z opłaconym czesnym. Zmagania są także świetną zabawą z językami obcymi , w ramach której kompletnie bezstresowo można sprawdzić swoje umiejętności.

Aby brać udział w konkursie , wystarczy klika prostych kroków :

- wejdź na stronę „pokaz nam jezyk.pl”

- ponieważ nasza szkoła , jest już zarejestrowana , kliknij w pole „zaloguj się” , a następnie „zarejestruj się” . Twoim loginem do serwisu będzie numer PESEL. Pamiętaj , że możesz wziąć udział w konkursie tylko z jednego języka.
- wybierz z listy , nazwę naszej szkoły
- wypełnij formularz
- a gdy Twoje konto będzie już aktywne, możesz rozwiązać test !

Rejestracja uczniów twa od 06. do 13. marca 2013 !

Życzymy miłej zabawy

Adrian Gnilka

6 stycznia 2013

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
do ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w ŚWIDNICY 1. Wybory odbędą się 16 stycznia 2013r. (środa) od 8.00 do 13.00 w 3 obwodach wyborczych:
  • obwód 1 - parter budynku A - dla klas pierwszych
  • obwód 2 - I piętro budynku A - dla klas drugich
  • obwód 3 - II piętro budynku A - dla klas trzecich
 2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej aktualny identyfikator osobisty lub legitymację szkolną celem stwierdzenia jego tożsamości
 3. Po odnotowaniu wyborcy na liście wyborców przez postawienie przy nazwisku wyborcy znaku "v" i po złożeniu przez wyborcę podpisu na liście wyborców, wyborca otrzymuje kartę do głosowania
 4. Wyborca w sposób tajny głosuje tylko na jednego kandydata przez postawienie przy jego nazwisku znaku "x"
 5. Wyborca wrzuca kartę do głosowania do zamkniętej i opieczętowanej urny wyborczej
 6. Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza w zamkniętym pomieszczeniu otwiera urny i ustala:
  • liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach
  • liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu
  • liczbę głosów ważnych
  • liczbę głosów nieważnych
  Za nieważne uznaje się głosy:
  • oddane na innych kartach niż ustalone,
  • oddane na kartach, na których wyborca umieścił znak "X" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieścił znaku "X" przy żadnym nazwisku
 7. Komisja sporządza protokół głosowania, który po sprawdzeniu podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej
 8. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone następnego dnia, czyli 17 stycznia 2013r.

  KANDYDACI DO ZARZĄDU SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  • Dąbrowska Aleksandra z kl. I A
  • Bereziuk Magdalena z kl. I C
  • Losa Łukasz z kl. I D
  • Milik Joanna z kl. II A
  • Konstanty Martyna z kl. II B
  • Nosarzewska Martyna z kl. II C

  Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału!

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW RZECZNIKA PRAW UCZNIOWSKICH 6 stycznia 2013

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

RZECZNIKA PRAW UCZNIOWSKICH

w  III LO  ŚWIDNICY

 

1)    Wybory odbędą się 16 stycznia 2013r. (środa) od 8.00 do 13.00 w 3 obwodach wyborczych:

-         obwód 1 - parter budynku  A - dla klas pierwszych
-         obwód 2 - I piętro budynku  A - dla klas drugich
-         obwód 3 - II piętro budynku  A - dla klas trzecich

2)    Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej aktualny identyfikator osobisty lub legitymację szkolną celem stwierdzenia jego tożsamości

3)    Po odnotowaniu wyborcy na liście wyborców przez postawienie przy nazwisku wyborcy znaku -v- i po złożeniu przez wyborcę podpisu na liście wyborców, wyborca otrzymuje kartę do głosowania

4)    Wyborca w sposób tajny głosuje tylko na jednego kandydata na liście przez postawienie przy jego nazwisku znaku -x-

5)    Wyborca wrzuca kartę do głosowania do zamkniętej i opieczętowanej urny wyborczej

6)    Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza w zamkniętym pomieszczeniu otwiera urny i ustala:

-         liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach
-         liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu
-         liczbę głosów ważnych
-         liczbę głosów nieważnych

Za nieważne uznaje się głosy:

-         oddane na innych kartach niż ustalone,
-         oddane na kartach, na których wyborca umieścił znak -X- przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieścił znaku -X- przy żadnym nazwisku

7)    Komisja sporządza protokół głosowania, który po sprawdzeniu podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej

8)    Wyniki wyborów zostaną ogłoszone następnego dnia, czyli 11 stycznia 2012r.

Kandydaci na Rzecznika Praw Ucznia:

  Juszczak Joanna I A
  Masny Krystian II A
  Kot Bartłomiej II C

 

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału!