Konkursy
Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii 15 lutego 2014

  Pytania do konkursu - XIX wiek
POWODZENIA

Pokaż nam język 10 lutego 2014

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w XIV edycji konkursu językowego „ Pokaż nam język „, organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową. . Temat tegorocznych zmagań brzmi : „ Rodzina , tradycja czy nowe wartości „ . O prestiżu konkursu, świadczy najlepiej fakt ,ze w ubiegłorocznej edycji uczestniczyło blisko 17. tysięcy uczniów z 635 szkół .

W edycji ubiegłorocznej do zawodów okręgowych we Wrocławiu zdołało się zakwalifikować aż 6. uczniów ; 3. z języka niemieckiego i 3. z angielskiego, a nasz absolwent został laureatem „ Superfinału „ zdobywając 3. miejsce w kraju w kategorii języka niemieckiego !

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ; sprzęt audio , a także indeksy Wyższej Szkoły Bankowej z opłaconym czesnym. Zmagania są także świetną zabawą z językami obcymi , w ramach której kompletnie bezstresowo można sprawdzić swoje umiejętności.

Aby brać udział w konkursie , wystarczy klika prostych kroków :

- wejdź na stronę „pokaz nam jezyk.pl „
- ponieważ nasza szkoła , jest już zarejestrowana , kliknij w pole „ zaloguj się „ , a następnie kliknij w link „ zarejestruj się „
- wpisz w okienka swoje dane . Twoim loginem do serwisu będzie numer PESEL.

Pamiętaj , że możesz wziąć udział w konkursie tylko z jednego języka!!!
- wybierz z listy , nazwę naszej szkoły
- wypełnij formularz
- gdy wypełnisz formularz , otrzymasz automatycznie wygenerowanego maila z linkiem aktywacyjnym , musisz kliknąć w link, aby potwierdzić rejestrację .
- a gdy Twoje konto będzie już aktywowane w systemie przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej , możesz rozwiązać test !

Rejestracja uczniów twa od 05. do 13. marca 2014 !

Życzymy miłej zabawy

Adrian Gnilka
Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej

Kresy to moje korzenie 5 lutego 2014

Szanowni Państwo,

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

            III LO w Świdnicy wraz z Towarzystwem Miłośników Kultury Kresowej zaprasza do udziału w konkursie zakończonym prelekcją

pt. "Kresy to moje korzenie"

            Konkurs przewidziany jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich

Cele Konkursu

- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o Kresach,

- zbieranie materiału historycznego dokumentującego życie przeciętnych ludzi,

- poszerzanie zainteresowań historycznych i kształtowanie umiejętności poszukiwawczych oraz analitycznych,

- pogłębianie więzi rodzinnych poprzez dokumentowanie losów jej członków.

Przebieg Konkursu

            Konkurs jest pracą twórczą, opartą na zebranych dowodach historycznych dokumentujących rodzinne (sąsiedzkie) losy Kresowian.

Praca ma mieć charakter 10-15 min. odczytu i przedstawiać losy konkretnej osoby lub rodziny. Mile widziane są materiały wizualne (zdjęcia, nagrane wywiady ze świadkami), które będzie można odtworzyć podczas prelekcji dzięki urządzeniom multimedialnym.

            Najciekawsze prace zostaną nagrodzone książkami, zostaną odczytane przez ich autorów podczas prelekcji oraz za zgodą zarządu TMKK przedstawione w formie wystawy w ramach corocznego spotkania Wołynian w Świątnikach - uroczystości o skali ogólnokrajowej, która odbędzie się w dniu 15.09 2014r.

            Materiał konkursowy oceniać będzie komisja w składzie: członkowie TMKK, oraz nauczyciele historii III LO.

            Prelekcja odbędzie się w terminie między 31.03 a 04.04 2014 r. Dokładniejsza data zostanie przedstawiona w późniejszym terminie. Dojazd we własnym zakresie.

            Prace należy przesyłać do 21.03 2014 na adres: III LO, ul Kościelna 32, 58-100 Świdnica lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, który jest czynny codziennie do godz. 15.30.

            Dodatkowych informacji udziela

Koordynator Konkursu - Małgorzata Klęsk- Guźlińska

e-mail: m.klg@op.pl


Historyczne inspiracje we współczesnej modzie 5 lutego 2014

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych

 

            Zapraszamy młodzież gimnazjalną do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez  III LO w Świdnicy - szkołę o nachyleniu artystyczno-humanistycznym,

 

pt. "Historyczne inspiracje we współczesnej modzie".

            Jest to konkurs twórczy łączący wiedzę historyczną, zdolności artystyczne i nieograniczone możliwości fantazji.

Celem Konkursu jest:

- poszerzenie wiedzy z zakresu historii, w tym z historii sztuki,

- zachęcenie do samodzielnego poszukiwania wiedzy,

- rozbudzanie pasji historycznej,

- poszerzanie horyzontów kulturowych,

 

a przede wszystkim dobra zabawa, która polega na mieszaniu stylów lub uzupełnieniu współczesnej mody elementami zaczerpniętymi z trendów historycznych, co przy wielowiekowym dorobku kulturowym człowieka daje uczestnikom nieograniczone możliwości kreacji i… inspirację.

 

            Prace  prosimy przysyłać na arkuszu brystolu o standardowych wymiarach (formatu A2). Technika wykonania jest dowolna.

 

            Materiał konkursowy oceni powołane przez dyrektora III LO Jury, w skład którego wejdą znawcy historii i sztuki.

 

            Laureaci wyróżnionych prac wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do kina, na żywą lekcję historii, w dniu 02.04. 2014 oraz seans "Jack Strong". Nagrody przyznane przez Jury zostaną wręczone przed projekcją filmu. Najciekawsze prace będzie można obejrzeć  na zorganizowanej w holu kina wystawie.

 

            Prace należy przesyłać do 21 03. na adres III LO, ul. Kościelna 32, 58-100 Świdnica lub bezpośrednio złożyć w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny do 15.00.

Owocnej zabawy

  Pytania do konkursu - Nowożytność
Koordynator Konkursu
Małgorzata Klęsk-Guźlińska

Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii 4 lutego 2014

  Pytania do konkursu - Nowożytność
POWODZENIA

Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii 5 lutego 2014

  Pytania do konkursu - Czasy prehistoryczne, starożytność i średniowiecze
POWODZENIA

Konkurs wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii 29 stycznia 2014
Zadanie
Konkurs ma:
  • poszerzać- wiedzę o Polsce,
  • zachęcać- do samodzielnego poszukiwania wiedzy,
  • rozbudzać- pasję historyczną,
  • nakłaniać- do analizy wydarzeń bieżących, wyciągania wniosków,
  • budować- związek przyczynowo- skutkowy wydarzeń historycznych jak i obecnych w odniesieniu do historii
Przebieg konkursu
Co 3 tygodnie (do końca marca) uczniowie będą otrzymywać zestawy pytań składające się z trzech części:
cz I- historia regionu,
cz II- historia Polski
cz III- czasy współczesne,
Zestawów będzie 4:
1-starożytność i średniowiecze,
2-czasy nowożytne,
3- XIX w,
4- XX w


Przy punktacji liczy się prawidłowość w rozwiązywaniu zadań oraz czas oddania pracy. 5 pierwszych odpowiedzi- po 5 dodatkowych punktów za test, 5 kolejnych odpowiedzi – po 3 dodatkowe punkty za test, 5 kolejnych odpowiedzi – po 1 punkcie za test Pozostałe prace oceniane są tylko na podstawie prawidłowych odpowiedzi.

DO ZABAWY MOŻNA DOŁĄCZYĆ W KAŻDYM MOMENCIE- WYSTARCZY POPROSIĆ O WCZESNIEJSZE PYTANIA

Kontakt
Pytania będą wywieszane w gablocie co trzy tygodnie. Uczniowie mogą oddać odpowiedzi korzystając z adresu mailowego m.klg@op.pl

Wielki Finał
W pierwszym tygodniu kwietnia przewidziany jest Wielki Finał. Po części pisemnej, w której weźmie udział grupa NAJLEPSZYCH, dla 6 finalistów odbędzie się część ustna konkursu, o tytuł „Mistrza Wiedzy o historii i współczesności Polski”.
Pytania do finału będą oparte na zagadnieniach przygotowanych w I części konkursu.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe m. in. Vademecum z historii i wos-u
Przy ewentualnym remisie decydować będzie liczba pkt zdobyta w I i II części.
POWODZENIA