KLASA PRZYRODNICZA Z RATOWNICTWEM MEDYCZNYM

Jesli Ci nie wystarcza rola kibica, u Nas wyszkolisz się jak Kubica. Pamietaj o tym, że świat biologii Twoje marzenia uwiarygodni!!!

program klasy realizowany jest pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, biologia, chemia

  • szansa na udział w realizowaniu projektów badawczych z zakresu ekologii, ochrony środowiska (warsztaty naukowe, laboratoria, wycieczki dydaktyczne),
  • tworzenie projektów z zakresu geografii (targi turystyczne),
  • okazja do rozwijania talentów sportowych szkoła posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do rywalizacji sportowej (rozpoznawania i rozwijania uzdolnień),
  • możliwość poznania podstaw ratownictwa medycznego (program realizowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi),
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: biotechnologii, farmacji, wychowania fizycznego, fizjoterapii, medycyny, weterynarii, ratownictwa medycznego, terapii zajęciowej, ochrony środowiska, dietetyki, geografii, turystyki i rekreacji