KLASA HUMANISTYCZNA Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ I TEATRALNĄ

Każdy, kto o scenie śni, tu zdobędzie artystyczny szlif!!!

program klasy realizowany jest przy współpracy z PWST we Wrocławiu, Akademią Muzyczną w Katowicach i Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: : język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

  • - specyfika profilu zakłada realizację zajęć o charakterze artystycznym (muzycznych, teatralnych, projektów artystycznych prowadzonych także przez wykładowców uczelni wyższych, muzyków, aktorów, reżyserów oraz dziennikarzy i realizatorów Radia Sudety)
  • - możliwość wykorzystania potencjału twórczego (warsztaty teatralne, dziennikarskie) ,
  • - pomoc w kształceniu umiejętności literackich (publikacje twórczości własnej) ,
  • - szansa na rozwijanie zainteresowań artystycznych zarówno w teorii jak i w praktyce (techniki realizacji dźwięku, zajęcia z emisji głosu) ,
  • - szansa na wielką przygodę ze szkolnym chórem Pryma Voce (koncerty szkolne, na terenie miasta a nawet poza granicami kraju),
  • - doskonała baza dla przyszłych studentów: filologii, prawa, administracji, europeistyki, dziennikarstwa, socjologii, teatrologii, stosunków międzynarodowych, a także aktorstwa, aranżacji dźwięku, muzykologii, edukacji muzycznej i pedagogiki