19 Grudzień

Święto samorządności w Liceum Skłodowskiej

W środę, 19 grudnia 2018 roku, odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Było to dla społeczności szkolnej ważne wydarzenie, ponieważ uczniowie dokonywali wyboru swoich przedstawicieli. Przeprowadzone tego dnia wybory, poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje propozycje, dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów okazało się, że przewodniczącym SU III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie został Kacper Grzęda z klasy IIa. Do zarządu SU weszli ponadto: Dorian Łysoń z klasy IId, Julia Mikołajczyk z klasy IIc oraz Arkadiusz Homenda z klasy IIb.
Rzecznikiem praw uczniowskich wybrany został Szymon Kubatek z klasy IIb.

Nowo wybranym władzom SU serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

Opiekunki SU, pani profesor Agnieszka Guziak i pani profesor Joanna Szałek.

11 Grudzień

Zasady przeprowadzenia wyborów w III LO

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW do ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I RZECZNIKA PRAW UCZNIA
w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŚWIDNICY

1) Wybory odbędą się 19 grudnia 2018 r. (środa) od 9.00 do 13.00 w 3 obwodach wyborczych:
– obwód 1 – parter budynku A – dla klas pierwszych
– obwód 2 – I piętro budynku A – dla klas drugich
– obwód 3 – II piętro budynku A – dla klas trzecich

2) Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej aktualny identyfikator osobisty lub legitymację szkolną celem stwierdzenia jego tożsamości

3) Po odnotowaniu wyborcy na liście wyborców przez postawienie przy nazwisku wyborcy znaku „v” i po złożeniu przez wyborcę podpisu na liście wyborców, wyborca otrzymuje kartę do głosowania

4) Wyborca w sposób tajny głosuje tylko na jednego kandydata przez postawienie przy jego nazwisku znaku „x”

5) Wyborca wrzuca kartę do głosowania do zamkniętej i opieczętowanej urny wyborczej

6) Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza w zamkniętym pomieszczeniu otwiera urny i ustala:
– liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach
– liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu
– liczbę głosów ważnych
– liczbę głosów nieważnych

Za nieważne uznaje się głosy:
– oddane na innych kartach niż ustalone,
– oddane na kartach, na których wyborca umieścił znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieścił znaku „X” przy żadnym nazwisku

7) Komisja sporządza protokół głosowania, który po sprawdzeniu podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej

8) Wyniki wyborów zostaną ogłoszone następnego dnia, czyli 20 grudnia 2018 r.

KANDYDACI DO ZARZĄDU SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Grzęda Kacper II A
Homenda Arkadiusz II B
Kloc Dominika I B
Łysoń Dorian II D
Mikołajczyk Julia II C
Rajter Julia I D
Wójcik Katarzyna I C

KANDYDACI NA RZECZNIKA PRAW UCZNIA
Konopka Nadia II C
Kotarska Aleksandra I D
Kubatek Szymon IIB
Malczewski Przemysław II D
Schwałkowska Julia I B
Skalska Klaudia I C
Stamborska Wiktoria II A

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału!

7 Grudzień

Samorząd Uczniowski ogłasza Wielki Konkurs Świąteczny

W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynamy szkolną rywalizację klasową. Celem, który każda klasa powinna zrealizować, jest przygotowanie 3 kartek świątecznych oraz 1 świątecznego stroika! Czas przygotowania – do 18 grudnia 2018 r.
Gotowe i opisane prace konkursowe prosimy dostarczać do sali nr 22 lub 24 w budynku B, czyli do opiekunek SU, Pani profesor Joanny Szałek i Pani profesor Agnieszki Guziak.

Życzymy powodzenia i liczymy na Waszą kreatywność.
Na zwycięzców czekają nagrody!

27 Marzec

Dolnośląska Akademia Samorządu 2018

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Trójki uczestniczyli dziś w spotkaniu, którego celem było przedstawienie założeń konkursu, zwiększającego zaangażowanie młodych ludzi w działania z zakresu samorządności oraz pogłębianie wiedzy na temat samorządu terytorialnego. Organizatorem konkursu jest Fundacja Merkury oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Podczas warsztatów zadaniem naszych uczniów było wymyślanie inicjatyw młodzieżowych, które mogliby zrealizować. Na wykonanie projektu zwycięzcy otrzymają 1500 zł.

19 Grudzień

Nowy Samorząd Szkolny wybrany!

14 grudnia 2017 roku, po trwającej tydzień kampanii wyborczej, przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory samorządowe.

Nowymi przedstawicielami braci uczniowskiej zostali:

Przewodniczący – Adam Kita IId
Zastępca – Bartek Smogór IIa
Sekretarz – Marika Niksa IIc
Skarbnik – Nikola Kaczanowicz Ib

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

13 Luty

Przekazanie władzy w Samorządzie Uczniowskim Trójki

Jeszcze przed feriami odbyło się w gabinecie dyrektora szkoły uroczyste przekazanie władzy w Samorządzie. Ustępujący przewodniczący – Przemysław Czaicki – pogratulował swojemu następcy, którym został uczeń klasy IIc, Konrad Wójtowicz. Przypominamy, że członkami Zarządu SU zostali: Adam Kita (Id), Kamila Lechocka (IIe) oraz Justyna Bańczak (IIa).
Natomiast funkcję rzecznika praw uczniowskich pełni Monika Marciniszyn z klasy IIc.

Nowy Samorząd ma bardzo ambitne plany, o których poinformuje uczniów Trójki po feriach, kiedy to oficjalnie zaprezentuje swój plan pracy. Gratulujemy zwycięstwa w wyborach i czekamy na konkretne działania wybranych przez nas przedstawicieli.

Opiekunkami SU są panie prof.: Agnieszka Guziak i Agnieszka Polak

Przekazanie władzy w Samorządzie Uczniowskim Trójki 2017 - 01

Przekazanie władzy w Samorządzie Uczniowskim Trójki 2017 - 02