19 Grudzień

Nowy Samorząd Szkolny wybrany!

14 grudnia 2017 roku, po trwającej tydzień kampanii wyborczej, przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory samorządowe.

Nowymi przedstawicielami braci uczniowskiej zostali:

Przewodniczący – Adam Kita IId
Zastępca – Bartek Smogór IIa
Sekretarz – Marika Niksa IIc
Skarbnik – Nikola Kaczanowicz Ib

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

13 Luty

Przekazanie władzy w Samorządzie Uczniowskim Trójki

Jeszcze przed feriami odbyło się w gabinecie dyrektora szkoły uroczyste przekazanie władzy w Samorządzie. Ustępujący przewodniczący – Przemysław Czaicki – pogratulował swojemu następcy, którym został uczeń klasy IIc, Konrad Wójtowicz. Przypominamy, że członkami Zarządu SU zostali: Adam Kita (Id), Kamila Lechocka (IIe) oraz Justyna Bańczak (IIa).
Natomiast funkcję rzecznika praw uczniowskich pełni Monika Marciniszyn z klasy IIc.

Nowy Samorząd ma bardzo ambitne plany, o których poinformuje uczniów Trójki po feriach, kiedy to oficjalnie zaprezentuje swój plan pracy. Gratulujemy zwycięstwa w wyborach i czekamy na konkretne działania wybranych przez nas przedstawicieli.

Opiekunkami SU są panie prof.: Agnieszka Guziak i Agnieszka Polak

Przekazanie władzy w Samorządzie Uczniowskim Trójki 2017 - 01

Przekazanie władzy w Samorządzie Uczniowskim Trójki 2017 - 02

31 Styczeń

Konrad Wójtowicz nowym Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego

W dzisiejszych wyborach do Samorządu Uczniowskiego wygrał bezapelacyjnie uczeń klasy IIc, Konrad Wójtowicz. Członkami Zarządu SU zostali: Adam Kita (Id), Kamila Lechocka (IIe) oraz Justyna Bańczak (IIa).
Natomiast rzecznikiem praw uczniowskich została Monika Marciniszyn z klasy IIc.
W głosowaniu wzięło udział 334 uczniów Trójki, czyli 85% uprawnionych do głosowania.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w odpowiedzialnej pracy na rzecz społeczności naszej szkoły.

wybory 2017

23 Styczeń

Zasady przeprowadzenia wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i na Rzecznika Praw Ucznia

wybory 2017

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

do ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I NA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

w  III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w ŚWIDNICY

 

1) Wybory odbędą się 31 stycznia 2017 r. (wtorek) od 8.00 do 13.00 w 3 obwodach wyborczych:

 • obwód 1 – parter budynku A – dla klas pierwszych
 • obwód 2 – I piętro budynku A – dla klas drugich
 • obwód 3 – II piętro budynku A – dla klas trzecich

2) Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej aktualny identyfikator osobisty lub legitymację szkolną celem stwierdzenia jego tożsamości

3) Po odnotowaniu wyborcy na liście wyborców przez postawienie przy nazwisku wyborcy znaku „v” i po złożeniu przez wyborcę podpisu na liście wyborców, wyborca otrzymuje kartę do głosowania

4) Wyborca w sposób tajny głosuje tylko na jednego kandydata przez postawienie przy jego nazwisku znaku „x

5) Wyborca wrzuca kartę do głosowania do zamkniętej i opieczętowanej urny wyborczej

6) Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza w zamkniętym pomieszczeniu otwiera urny i ustala:

 • liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach
 • liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu
 • liczbę głosów ważnych
 • liczbę głosów nieważnych

Za nieważne uznaje się głosy:

 • oddane na innych kartach niż ustalone,
 • oddane na kartach, na których wyborca umieścił znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieścił znaku „X” przy żadnym nazwisku

7) Komisja sporządza protokół głosowania, który po sprawdzeniu podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej

8) Wyniki wyborów zostaną ogłoszone następnego dnia, czyli 31 stycznia 2017 r.

KANDYDACI DO ZARZĄDU SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Aleksandra Szymczak I A
 • Milena Szafulska I B
 • Adam Kita I D
 • Justyna Bańczak II A
 • Konrad Wójtowicz II C
 • Kamila Lechocka II E

KANDYDACI NA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 • Weronika Bryła I B
 • Hubert Wilczewski I D
 • Monika Marciniszyn II C
 • Maksymilian Kotełko II D
 • Justyna Błońska II E

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału!

11 Marzec

Samorząd Uczniowski Trójki

„Nasza szkoła będzie najlepszym Liceum w Świdnicy” – deklarował podczas przekazania władzy nowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Przemek Czaicki. Trzymamy za słowo.

A oto nasi przedstawiciele: przewodniczący Przemysław Czaicki z klasy II a, zastępca przewodniczącego Patrycja Nowak z klasy II w, skarbnik Oliwia Lema z klasy I e oraz sekretarz Dominika Stępska z klasy II b. Rzecznikpraw ucznia to Kinga Plata z klasy II w.

Opiekunami SU są Panie Anna Wojtek-Morawska i Agnieszka Polak.

samorząd 2016 - 1

samorząd 2016 - 2

25 Luty

Wybory Samorządowe rozstrzygnięte!

Jest nam miło poinformować, że przewodniczącym szkoły został Przemysław Czaicki z klasy II A, który uzyskał 137 głosów. Zastępcą przewodniczącego została Patrycja Nowak z klasy II W. Patrycja uzyskała 73 głosy. Pozostałe dwa miejsca (skarbnik i sekretarz) to Oliwia Lema z klasy I E oraz Dominika Stępska z klasy II B (głosy odpowiednio 53 i 41). Rzecznikiem praw ucznia została Kinga Plata z klasy II W. Kinga uzyskała poparcie 135 osób.

Wygranym serdecznie gratulujemy!

Przemysław Czaicki

Kinga Plata

5 Luty

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Uwaga. Przed feriami zamknięto już listy kandydatów do Zarządu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz kandydatów na Rzecznika Praw Ucznia. Oto Wasi kandydaci. Kampania właśnie się rozpoczęła. Powodzenia!

KANDYDACI DO ZARZĄDU SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1. Julia Zajączkowska kl. I a
2. Konrad Wójtowicz kl. I c
3. Damian Pawlinow kl.I d
4. Oliwia Lema kl. I e
5. Przemysław Czaicki kl. II a
6. Dominika Stępska kl. II b
7. Tomasz Jawień kl. II p
8. Partycja Nowak kl. II w

KANDYDACI NA RZECZNIKA PRAW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1. Krzysztof Korona kl. I a
2. Monika Marciniszyn kl. I c
3. Dagmara Noceń kl. II a
4. Kinga Plata kl. II w

4 Luty

Nowy Szkolny Samorząd Uczniowski!

Dnia 14 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego i na Rzecznika Praw Uczniowskich. Klasy I, II i III oddawały głosy na poszczególnych kandydatów.

Rywalizacja była zacięta. Każdy z uczestników przygotował kampanię wyborczą dzięki, której uczniowie szkoły, mogli zapoznać się z ich planem wyborczym i zdecydować na kogo oddać swój głos. Pozycja w samorządzie szkolnym zależy od ilości otrzymanych głosów podczas wyborów. Najwięcej głosów otrzymał Marcin Jagnieszko z klasy II A i tym samym został Przewodniczącym Szkoły. Wiceprzewodniczącym został Kordian Kaczmarski z klasy II D. Posada sekretarza przypadła w ręce Dominiki Stępskiej z klasy I B, a skarbnikiem została Paulina Femiak z klasy II B, natomiast Rzecznikiem Praw Uczniowskich została Patrycja Baj z klasy II D.

Przekazanie władzy odbyło się 4 lutego 2015 roku w gabinecie Pana Dyrektora.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Szkolny Samorząd Uczniowski.

12 Luty

Nowy Szkolny Samorząd Uczniowski !
Dnia 30.01.2014r. w naszej szkole odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego i na Rzecznika Praw Uczniowskich. Klasy I, II i III oddawały głosy na poszczególnych kandydatów. Prawie z każdej klasy nominowano jednego kandydata.

Rywalizacja była zacięta. Każdy z uczestników przygotował kampanię wyborczą dzięki, której uczniowie szkoły, mogli zapoznać sie z ich planem wyborczym i zdecydować na kogo oddać swój głos. Pozycja w samorządzie szkolnym zależy od ilości otrzymanych głosów podczas wyborów. Najwięcej głosów otrzymał Łukasz Losa z klasy II D i tym samym został Przewodniczącym Szkoły. Wiceprzewodniczącą została Amelia Boda z klasy I A. Posada sekretarza przypadła w ręce Aleksandry Dąbrowskiej z klasy II A, a skarbnikiem została Martyna Kruk z klasy II E, natomiast Rzecznikiem Praw Uczniowskich został Dawid Michałek z klasy II E.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.