1 Wrzesień

Katalog dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w III LO im M. Skłodowskiej-Curie w Świdnicy w roku szkolnym 2016/2017

Posted in Dni wolne

14 października 2016 r. – odpracowany 10 września 2016 r. (Jubileusz 70-lecia szkoły)

31 października 2016 r. – dzień wolny – poniedziałek przed 1 listopada (Wszystkich Świętych)

2 maja 2017 r. – dzień wolny odpracowany 8 kwietnia 2017 r. (Dzień Otwarty w III LO)

4, 5, 8 maja 2017 r. –  matura, sesja wiosenna

16 czerwca 2017 r. – dzień wolny – piątek po Bożym Ciele