10 maj

„Barka”, baloniki oraz marzenia płynące ku niebu!!

Posted in Aktualności, Chór

cjp8 maja podczas odpustu diecezjalnego błogosławiony Jan Paweł II został patronem Świdnicy. Wydarzenie to ogłosił nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore. W czerwcu 2011 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę prośbę do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie błogosławionego Jana Pawła II patronem Świdnicy. Biskup Ignacy Dec przekazał Watykanowi dokumenty w listopadzie 2011 roku. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że Jan Paweł II, jako patron miasta będzie wzorem do naśladowania, zwłaszcza dla młodych świdniczan. Chcemy pamiętać o jego słowach i czynach. Chcemy działać w kierunku upowszechniania wiedzy o wartościach, które głosił Jan Paweł II ().
Po uroczystej mszy, którą celebrował Celestino Migliore i przedstawiciele wszystkich parafii oraz przy udziale władz Urzędu Miejskiego i Starostwa w Świdnicy na placu przed katedra Chór Pryma Voce wraz ze społeczeństwem zaśpiewał ulubioną pieśń Jana Pawła II. Barkę wszyscy znają i kochają. To jedna z wielu pieśni, które przypominają nam postać naszego Rodaka. Popłynęły ku niebu marzenia, życzenia oraz pogodne dźwięki muzyki. Ten czarodziejski wieczór pozostanie w naszej pamięci na długo!!!

Barbara Piórkowska

12 kwiecień

Międzynarodowy Dzień Zdrowia

Posted in Aktualności, Chór

Camerata Pryma Voce
świętuje
Międzynarodowy Dzień Zdrowia

Nieraz spojrzenie lekarza, jego uspokajające słowo, gest,
dotknięcie ręki przynoszą ulgę choremu,
zmniejszają jego lękowe napięcie, a nawet odczuwanie bólu.
Antoni Kępiński

Światowy Dzień Zdrowia, ang. World Health Day święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Obchody tego święta Starostwo Powiatowe w Świdnicy zorganizowało dopiero 12 kwietnia 2012 roku powodem przesunięcia terminu były Święta Wielkanocne. Spotkanie poprowadziła Alicja Synowska Vice-Starosta powiatu świdnickiego. W obecności Zygmunta Worsy Starosty oraz Grzegorza Kloca p.o. Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec, dyrekcji pogotowia ratunkowego, Sanepidu, przedstawicieli wszystkich związków zawodowych dyskutowano o problemach świdnickiej służby zdrowia. W dniu świątecznym nie wspominano o cenach leków, opiece medycznej, refundacjach i wynagrodzeniach. Na osłodę tych trudnych problemów był wspaniały tort ufundowany przez Alicję Synowską oraz pieśni w wykonaniu naszych najlepszych wokalistek. Pan Starosta bardzo serdecznie nas przywitał i zachęcił do ciągłego słuchania nagrań z płyty „Hallelujah” mówiąc, że to jest wspaniała płyta, która Jemu towarzyszy w podróżach samochodowych oraz w domowym zaciszu. Wszyscy otrzymali naszą płytę- była ona wśród innych podarków ufundowanych przez Starostwo.

W czasie spotkania zaśpiewali Ewelina Pawlik( Groszki i róże), Kaja Bzdeń( Dzika róża), Martyna Baranowska( If I aint Got you) oraz Patrycja Mizerska( Z Tobą w górach i Modlitwa o miłość). Grzesiu Gołębiowski- nasz akustyk świetnie przygotował sprzęt do popisów wokalnych słowem koncert się udał, były gorące oklaski i porcja torciku za podziękowanie.

Do zobaczenia w przyszłym roku oby lepszym dla naszego zdrowia!!!

Barbara Piórkowska

23 listopad

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE”

serce

Nasza szkoła w roku 2010/2011 rozpoczęła współpracę z fundacją „SERCE”. Organizacja ta zajmuje się integracją dzieci z różnych środowisk w wieku szkolnym. Głównym założeniem fundacji jest przede wszystkim ochrona praw dziecka , pomoc i odpowiednia opieka, która ma na celu poprawę środowiska, w którym te dzieci się wychowują. Wolontariusze uczą się z dziećmi, pomagają im w odrabianiu lekcji, zmagają się z kłopotami w nauce, a w wolnych chwilach bawią się z podopiecznymi. Centrum fundacji znajduję się na ul. Kościelnej 15, jest tam świetlica, w której odbywają się zajęcia.

Jeśli jesteś osobą lubiącą dzieci i nie jest ci obojętny ich los to masz okazję pomagać!!!!

Emilia Maciejewska kl. IIIe

 

20 grudzień

Koncert Wigilijny LIVE 2008

No i w końcu doczekaliśmy się nowego projektu zrealizowanego w naszym studio nagrań. Ukazała się dzisiaj płyta z nagraniami szkolnego chóru „Pryma Voce”

17 grudnia 2008 w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy odbył się Koncert Wigilijny ” Idą święta” w wykonaniu chóru i solistów z klas muzycznych. Zanim wspomnę o realizacji płyty, chciałabym podzielić się moimi refleksjami, o autorkach tego wydarzenia. Panie profesor Bogumiła Patała i Teresa Pulsakowska-Daniel wykazują ogrom determinacji w prowadzeniu zajęć wokalnych, bez ich ciężkiej, systematycznej pracy nierealne byłoby zrealizowanie jakiegokolwiek koncertu i usłyszenie tylu pochwał. Jest też grupa uczniów, którzy będą wymienieni w grupie solistów, bez których wszystkie nasze programy nie byłyby tak gorąco oklaskiwane przez słuchaczy.

A teraz szczegóły. Płyta jest rejestracją fragmentów wigilijnego koncertu „Idą święta”, który był wykonywany i jednocześnie zapisywany na kilku ścieżkach dźwiękowych.


Usłyszymy na płycie następujące utwory:

 1. WSTEP
 2. Gdy sie Chrystus rodzi
 3. Aniolowie biali
 4. Przybiezeli do betlejem
 5. Nie bylo miejsca
 6. Przystapmy do szopy
 7. Nad Betlejem
 8. Witaj Gwiazdko
 9. Cicha noc
 10. Dzisiaj w Betlejem
 11. Pojdzmy wszyscy
 12. Tryumfy
 13. O niebo lepiej
 14. Bog sie rodzi
 15. Za kolede dziekujemy
 16. ŻYCZENIA
 17. PODZIEKOWANIA


Na koniec kilka zdań na temat technicznej realizacji płyty. Od września 2008 roku uczniem I klasy o profilu muzyka z realizacją dźwięku jest Mateusz Gancarczyk. Ten utalentowany chłopak posiada bardzo duże umiejętności w niezwykle trudnej dziedzinie nagrywania, miksowania i masteringu, które tak potrzebne są w profesjonalnym studio nagrań. Praca nad naszymi nagraniami i płytami pozwoli Mu jeszcze bardziej rozwinąć swój talent tak, aby mógł w przyszłości spełnić się w niej zawodowo.

I jeszcze kilka słów o naszym dyrektorze, Ryszardzie Skórce, który będąc plastykiem i grafikiem komputerowym, dokończył nasze prace – stworzył projekt oraz wykonał piękną oprawę graficzną i własnym nakładem wydał kilkadziesiąt egzemplarzy płyt CD.

Życzę wszystkim przyjemnych wrażeń przy słuchaniu naszej płyty!

Barbara Piórkowska

17 luty

Aneks nr l z dnia 17.02.2004 r. do Regulaminu Rady Rodziców przy III LO w Świdnicy

Aneks nr l z dnia 17.02.2004 r. do Regulaminu Rady Rodziców przy III LO w   Świdnicy

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Rodziców przy III LO w Świdnicy z dnia 27 października 1992 roku.

l. Treści zawarte we wstępie i rozdziale I Regulaminu o brzmieniu : Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o SystemieOświaty 2 dnia 7 września 1991 r. w III LO w Świdnicy działa Rada Rodziców.

Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogól rodziców uczniów III LO w Świdnicy,

Rada rodziców opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem III LO w Świdnicy,

Regulamin zatwierdza walne zgromadzenie rodziców uczniów IllLO w Świdnicy,

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa niniejszy Regulamin, zostają zastąpione treścią : Rozdział I § l. 1-4

2 W rozdziale II w:

-par 2 do treści : Szczególnym celem   Rady Rodziców jest działanie na rzecz  dydaktyczno-wychowawczej funkcji Szkoły dodano  poprzez tworzenie płaszczyzny współdziałania   rodziców i nauczycieli w sprawach kształcenia i wychowania

-w par 3 treść.  Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności zastąpiono treścią: Podstawowe zadania Rady

Rodziców to,   oraz treści:

-zapewnienie rodzicom , we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś    zastąpiono treściami: zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez szerzenie znajomości i aktualnej wiedz)’, zwłaszcza w zakresie:

w par. 3.5/   treści: wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły -określenie struktur działania ogółu rodziców i Rady rodziców zastąpiono   treścią   par.2 .4 i 5 Wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, z zachowaniem zasady rzetelności i obiektywizmu. Określenie struktur działania ogółu rodziców i rady rodziców.

3. W rozdziale III zmieniono brzmienie tytułu rozdziału: Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców zastępując: Struktura, organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw.

Zmieniono numerację par. 5 na par 4, 2

Wprowadzono par. 5. 1-6 zawierający zadania poszczególnych ogniw rady rodziców.

4    W rozdziale VII par. 16. 2   w treści dotyczącej Ramowego preliminarza wydatków rady rodziców w części A.pkt. l treść: 30 % środków zebranych przez rodziców uczniów danej klasy jest do dyspozycji klasowej Rady Rodziców została zmieniona na : 20 % środków zebranych przez rodziców uczniów danej klasy jest do dyspozycji klasowej Rady Rodziców.

27 październik

Regulamin Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy

Regulamin Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy

Rozdział I

§ 1.1 Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z. dnia 7 września 1991 r w III Liceum Ogólnokształcącym działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację wszystkich rodziców uczniów i jest przedstawicielskim organem szkoły.

2. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, z zachowaniem zasady zgodności ze Statutem III LO w Świdnicy i obowiązującymi przepisami oświatowymi.

4. Regulamin określa cele, zadania, strukturę organów, zakres kompetencji i organizację pracy Rady Rodziców w III LO w Świdnicy.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców przy III LO w Świdnicy

§ 2.l Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły, jej celem jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

2.  Szczególnym celem jest działanie na rzecz dydaktycznej i wychowawczej funkcji szkoły poprzez tworzenie płaszczyzny współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach kształcenia i wychowania.

3.   Podstawowe zadania Rady Rodziców to:

1/ pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2/ gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

3/ zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez szerzenie znajomości i aktualnej wiedzy, zwłaszcza w zakresie :

a     zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły i klasy,
b     regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
c    uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
d     porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

4   wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na lemat pracy szkoły. z zachowaniem zasady rzetelności i obiektywizmu,

5  określenie struktur działania ogółu rodziców i rady rodziców.

Rozdział III

Struktura, organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw.

§ 3.1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców danej klasy.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z co najmniej 3 osób. tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3.   Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tw orzą radę rodziców

4.   Plenarne zebranie rady rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

a     prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców oraz,
b     komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców.

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rad) rodziców. Zebranie jest zwoływane minimum trzy razy w roku szkolnym. Prezydium rady rodziców szkoły składa się z co najmniej 4 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i ewentuałnie pozostałych członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu Przewodniczący rady rodziców z urzędu jest wybierany do rady szkoły.

7.  Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech, nie więcej niż 5 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

8.  Prezydium rady rodziców może tworzyć stale lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków rady rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów)-dla wykonywania określonych zadań.

§ 4. 1 Kadencja Rady Rodziców przy III LO w Świdnicy trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

2. Członkowie klasowych rad rodziców (i jednocześnie rady rodziców) z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad-zostąją zastąpieni przez członków klasowych rad nowo zorganizowanych.

§.5. 1 Zadaniem rady klasowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:

-dostosowanie zadań do konkretnych potrzeb klasy wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli

-współdziałanie z wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu pracy

-współdziałanie z przewodniczącym i prezydium w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym

2.  Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:

-opracowanie projektu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkół} i przedstawienie go do zatwierdzenia,

-dokonanie podziału zadań i obowiązków z wiceprzewodniczącym, współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich do realizacji planu pracy

-zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium

-określanie zadań dla komisji stałych i doraźnych

-kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą

-przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły, reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz

3.  Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, w szczególności:

-organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium,

– nadzorowanie prac komisji

-prowadzenie dokumentacji i korespondencji oraz jej prawidłowe przechowywanie

4. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności: wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości

5.  Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami, a w szczególności: -koordynowanie działalności rad klasowych rodziców

-nadzór nad pracami komisji

-zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy

-decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej

-odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły,

-składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rady rodziców

6. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

-kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców -kontrolowanie raz, w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości

-kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę -składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 6.1. Uchwały podejmuje się zwykle większością głosów przy obecności co najmniej 50% plus jeden członków danego organu.

2.  Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący

3.  Uchwały są protokołowane w księdze protokołów rady rodziców szkoły Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały

Za księgę protokołów rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady

Rozdział V

Wybory do organów rady rodziców

§ 7.1.Wybory do: rady rodziców (klasowej rady rodziców), prezydium rady rodziców i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

2.  Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3.  Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4.  Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5.  Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6.  Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego rady rodziców

l/ wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania oraz innych organów zebrania, jak:

 • komisja regulaminowa
 • komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza.
-wybory do tych funkcji są jawne

2/sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym, 3/ sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzieleniu (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi,

3/ informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

4/ ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

5/ plenarna dyskusja programowa,

6/ uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności rady rodziców w następnej kadencji,

7/wybory nowych organów rad rodziców:

 •  ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
 • przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,
 • głosowanie,
 • ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 8/ wolne głosy i wnioski.

§ 8. Inne plenarne posiedzenia rady rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 7. z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VI Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów

§ 9.1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w semestrze 2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowy cli rad rodziców z co najmniej l klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły-złożony do prezydium rady.

§ 10.1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż 4 razy na semestr. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły, przewodniczącego rady szkoły i inne osoby.

2. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane w księdze protokołów rady rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 11. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady rodziców, rad) rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 10 osób.

Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 12. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§13 Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców klasowych rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

§ 14. Rada Rodziców przy III LO w Świdnicy gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły / następujących źródeł:

 • ze składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,
 • z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły
 • z innych źródeł.

§ 15. 1. Wysokość składki rodziców ustala się na początek każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium rady rodziców. Ustalona wysokość składki może podlegać indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców w formie pisemnej.

2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców Klasowa rada rodziców może wnioskować o obniżenie składki lub całkowite zwolnienie od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy do prezydium rady rodziców.

§ 16. 1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków rady rodziców na rok szkolny …………………. „, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium rady rodziców.

2 Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „Ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców”.

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

A Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

1.    20% środków zebranych od rodziców uczniów danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców uczniów danej klasy klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki to : dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększenie izby klasowej, inne wydatki na r/.ecz klasy.

2.     Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji prezydium Rady rodziców

3.    Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

-pomoc materialną dla uczniów z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży , podręczników

-dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, tj. dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji święta sportu szkolnego, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych i sportowych

-sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań

-nagrody rzeczowe dla wyróżniających się i zespołów artystycznych i sportowych

-sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnych zespołu artystycznego szkół y

-zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego do wysokości 5% środków przeznaczonych na te cele przez organ prowadzący szkołę

-wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady rodziców

-inne

B. Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska

4.     Środki te mogą być wydatkowane na: -dofinansowanie celów ustalonych w pkt. 3

-finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły- w aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych. ilp

-przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy gospodarczej

-lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji

-inne

C. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów prze/

osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców.

W takim przypadku prezydium rady rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody

ofiarodawców.

Rozdział VIII

Obsługa ksiegowo-rachunkowa środków finansowych rady rodziców.

§ 17.1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym regulaminem można zatrudnić fachową siłę księgową w wymiarze określonym przez Prezydium Rady Rodziców. Płacę księgowego i urnowe o pracę ustala Rada Rodziców a umowę zawiera Prezydium Rady Rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowego

2. Prezydium wyznacza skarbnika rady rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego.

3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

4 Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 18.1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – rada rodziców zaprasza na swoje zebranie plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenie regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły.

2.  Rada rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację usprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2, pkt. 3 niniejszego regulaminu

3.  W przepadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną czy radę szkoły-prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4 W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia-prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 19. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

Odwołanie dokonuje się przez podjecie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 20. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy ul. Kościelna 32

a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednie, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego

Treść mniejszego regulaminu jest uzupełnioną i poprawioną wersją obowiązującego regulaminu Rady Rodziców przy III LO w Świdnicy z dnia 27 października 1992 roku.

Zmiany do dotychczasowego Regulaminu zostały wprowadzone w oparciu o art 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 roku i zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców pr/y III LO w Świdnicy.

Rada Rodziców na zebraniu plenarnym w dniu 17 grudnia 2004 uchwaliła zmiany do Regulaminu Rady Rodziców z dnia 27 października 1992 roku i wprowadza treść tych zmian Aneksem nr 1 z dnia 17.12.2004 do Regulaminu Rady Rodziców przy III LO w Świdnicy.