29 Listopad

„Chrzciny”

„Dorośli” Alchemicy, a szczególnie dyrektor naszej szkoły, zapraszają na kolejny spektakl „Chrzciny” – oj, będzie się działo.

Premiera 15 grudnia 2019, godz. 19.00
oraz kolejne spektakle: 16 i 17.12.2019, godz. 19.00
sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43

12 Listopad

Cztery Żywioły Słowa

Posted in Aktualności, Polecamy

Zapraszamy na Świdnicki Festiwal Literacki Cztery Żywioły Słowa.

W dniach 13-16 listopada 2019 roku.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program.

Więcej informacji na stronie www.czteryzywiolyslowa.pl oraz www.sok.com.pl

18 Październik

Regulamin XXI Powiatowego Konkursu Literackiego „Lir… rodzaj różny”

I. ORGANIZATOR:

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy.

II PATRONAT HONOROWY:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

III. CELE KONKURSU:

a) Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania literaturą,
b) Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat,
c) Pobudzanie wrażliwości,
d) Promocja talentów literackich.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i szkół średnich.
2. Teksty konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:

POEZJI- zestaw 2 wierszy,
PROZY- utwór do 10 stron maszynopisu,
„NA GRANICY SŁOWA, DŹWIĘKU I RYTMU” – zestaw 2 tekstów z pogranicza poezji, rapu i innych gatunków muzycznych.

3. Tematyka prac jest dowolna.
4. Teksty, które nie zostały nigdzie dotąd publikowane i nagradzane nie mogą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, należy je oznaczyć czytelnym godłem (wyrazowym).
5. Na adres organizatora należy nadesłać pięć egzemplarzy zgłoszonych tekstów (druk) oraz płytę lub inny nośnik zawierający zapis elektroniczny nadesłanych prac.
6. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:

* czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
* odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
* margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny).

7. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie powinien znaleźć się formularz zgłoszeniowy, który musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę szkoły. Uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy (jeżeli uczestnik konkursu nie ma ukończonych 18 lat) powinien oświadczyć, że zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz oświadczyć, iż zgadza się na przetwarzanie i publikację swojego wizerunku lub wizerunku małoletniego w wymieniony w oświadczeniu sposób.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część zgłoszenia. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych oznacza, że uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy zapoznali się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb konkursu.
9. W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora-nie pseudonim artystyczny. (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2).
10. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.
11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.
12. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.

V. TERMINY:

1. Prace należy przesyłać do 30 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Aleksandra Kulak
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica

2. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani listownie. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół drogą mailową.
3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

VI. JURY KONKURSU:

Jury konkursu stanowi grupa ekspertów, którą ze strony organizatora stanowią nauczyciele poloniści: Aleksandra Kulak (przewodnicząca), Krzysztof Frączek, Anna Wojtek-Morawska (sekretarz) oraz literaci: doktor nauk humanistycznych, pisarka Barbara Elmanowska, pisarz i nauczyciel polonista w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy Pan Wojciech Koryciński, Grzegorz Skoczylas – poeta.

VII. NAGRODY:

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Prace będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe (książki oraz specjalnie wydany tomik pokonkursowy) dla laureatów I, II i III miejsca w kategorii PROZY, I, II i III miejsca w kategorii POEZJI, I, II, III miejsca w kategorii NA GRANICY SŁOWA, DŹWIĘKU I RYTMU.

VIII. LAUREACI

Laureatami konkursu stają się autorzy, których prace ze względu na wysoką wartość artystyczną zostały nagrodzone przez jurorów.

IX. USTALENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnicy konkursu oraz ich przedstawiciele ustawowi są obowiązani do podpisania zgody na publikację utworu, stworzonego przez uczestnika konkursu. Brak wyrażenia zgody na publikację utworu jest równoznaczny z zrzeczeniem się uczestnictwa w konkursie.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
4. Administratorem danych jest III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy.
5. Przewodnicząca konkursu: Aleksandra Kulak.

 

Regulamin konkursu ze zgłoszeniem – do pobrania w pliku pdf.

18 Październik

Zaproszenie na koncert „Śladami Polskich Mistrzów”

Posted in Aktualności, Polecamy

Chór Pryma Voce zaprasza na kolejny koncert pt. „Śladami Polskich Mistrzów” w ramach Świdnickich Impresji Muzycznych.

Po raz kolejny uczniowie III LO zaśpiewają wspólnie z chórem Państwowej Szkoły Muzycznej –
tym razem będą to utwory Stanisława Moniuszki.

Zapraszamy 23 października 2019 roku na godzinę 17:00.

WSTĘP WOLNY

17 Październik

Zakwalifikowani do konkursu „Mimozami jesień się zaczyna”

Miło nam poinformować, że do etapu finałowego XV Powiatowego Konkursu Piosenki „Mimozami jesień się zaczyna” zakwalifikowały się następujące osoby:

Kategoria I – szkoły podstawowe:
Aurelia Duraj, Alicja Hordyj, Maja Krawczyk, Zuzanna Złotnicka, Milena Zelwis.

Kategoria II – szkoły ponadpodstawowe:
Karolina Najdek, Zuzanna Kwiędacz, Weronika Wąsowska, Mateusz Subocz, Justyna Sitarek, Adam Chlebowski, Martyna Hołyńska.

Kategoria III – studia piosenki:
Katarzyna Szulc, Julia Kamińska, Jagoda Kurzawa.

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy już w najbliższy czwartek 24 października o godzinie 10.00 na warsztaty, które poprowadzi Łukasz Batóg.

Do zobaczenia w Liceum Skłodowskiej.

10 Październik

XV Konkurs Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”

Zapraszamy do udziału w XV edycji Konkursu Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”.

Organizatorzy:

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

Stowarzyszenie Music Label

Studio Trójki

Patroni:

Urząd Miasta Świdnicy

Stowarzyszenie SATelita

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Miejsce:

Aula III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

Terminarz:

  • ogłoszenie konkursu – 26.09 2019,
  • przyjmowanie zgłoszeń – 26.09-14.10.2019,
  • Etap I – przesłuchanie w Studiu Trójki – 16.10.2019,
  • ogłoszenie wyników Komisji Artystycznej o zakwalifikowaniu do części konkursowej – 17.10.2019,
  • warsztaty z Łukaszem Batógiem – 24.10.2019 od godziny 10:00-13:00,
  • próby uczestników przed etapem finałowym – 24.10.2017 od godziny 14:00,
  • przesłuchania finałowe – 24.10.2017 o godzinie 17:00.

Regulamin konkursu.

Szczegółowy harmonogram dnia prześlemy drogą mailową do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

3 Październik

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem: „Wyobraź sobie…”

Zapraszamy do udziału w loterii fantowej:

– każdy odwiedzający bibliotekę może wylosować dziennie jeden los,
– loteria jest bezpłatna,
– każdy los wygrywa,
– loteria trwa od 03.10 2019 r. do wyczerpania losów.

3 Październik

Konkurs Literacki „Kto to napisał?”

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie literackim pt. „Kto to napisał?”

Regulamin konkursu.

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie III LO.
2. W czasie trwania konkursu codziennie w bibliotece można losować kartkę z cytatem.
3. Za odgadnięcie zagadki od razu uzyskuje się dwa plusy.
4. Za przyniesienie rozwiązania w późniejszym terminie jeden plus.
5. Za zebranie pięciu plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.
6. Można przynosić swoje zagadki na konkurs (fragment tekstu, autor, tytuł oraz imię, nazwisko, klasa ucznia) za to można uzyskać również plus.
7. Uczeń, który zdobędzie największą liczbę plusów otrzyma nagrodę niespodziankę.
8. Konkurs trwa od 07.10.2019 r. do 18.10.2019 r. lub do wyczerpania zagadek.

6 Czerwiec

Pochwal się co czytasz

Czasopismo „Biblioteka w Szkole” ogłasza konkurs: POCHWAL SIĘ CO CZYTASZ i wygraj 1 z 10 wybranych przez Ciebie książek.
Wstaw na swój profil na Facebooku lub Instagramie selfie z książką, którą aktualnie czytasz, i hashtagiem #JakCzytam. Ustaw prywatność zdjęcia na „publiczne”, żeby wyświetliło się podczas losowania nagród.
Wylosowane zdjęcia skomentujemy z prośbą o kontakt. Czas trwania zabawy – do końca czerwca 2019 roku.

Możesz w ten sposób polecić książkę znajomym, tworzyć modę na czytanie lub po prostu pochwalić się, że czytasz. Bo to jest powód do dumy!