30 Wrzesień

„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”

Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych pod hasłem: „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”.

Program obchodów w bibliotece szkolnej:

1-17 października – loteria fantowa – każdy los wygrywa.
6-31 października – konkurs literacki pt. „Kto to napisał?”.
1-31 października – amnestia dla czytelników przetrzymujących książki.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

24 Czerwiec

Giełda podręczników

Uwaga  uczniowie KLAS I, II, III

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W DNIACH     24 – 27. 06. 2014

                           1 – 4. 07. 2014

W GODZINACH OD 8.00 DO 12.00

ZAPRASZAMY

Zapoznaj się z wykazami podręczników i regulaminem giełdy !

  REGULAMIN GIEŁDY PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

  1. Każdy uczeń III LO może zostawić w komis podręczniki.
  2. Podręczniki powinny być podpisane przez osobę sprzedającą ołówkiem na stronie tytułowej: imię, nazwisko, klasa, cena.  (czytelnie)
  3.  Sprzedający dołącza osobny ( czytelny ) wykaz: autor, tytuł, wydawnictwo, sprzedawanych podręczników ze swoim nazwiskiem, imieniem, klasą i ceną.
  4.  Cenę za podręcznik ustala każdy uczeń indywidualnie.
  5.  Od każdego sprzedanego podręcznika biblioteka pobiera opłatę w wysokości 50 gr, która będzie przeznaczona na zakup nowości do biblioteki szkolnej.
  6. Rozliczenie i podręczniki, które nie zostaną sprzedane będzie można odebrać po zakończeniu giełdy w dniu    7.07. 2014 w godz. 10-14.00