30 Marzec

Konkurs Sztuka Teatralna

 1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej , nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych (+19 lat).
 3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na dramat” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica.
  Dramat (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinien liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
  Dramat należy nadesłać lub dostarczyć do 3 czerwca 2015.
  Decyduje data stempla pocztowego.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury w czerwcu 2015.
 5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkół gimnazjalnych, I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, I w kategorii dorosłych (po 400 zł każdej kategorii), dodatkową nagrodą będzie wystawienie dramatu przez grupy warsztatowe.
 6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury.
 8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.
8 Luty

Alchemicy z Trójki w „Niehalo”

Mądrze, prawdziwie i profesjonalnie przygotowany i zagrany spektakl. Naprawdę fantastycznie zaprezentowali się uczniowie Naszego Liceum: Łukasz Losa, Dagmara Noceń, Olga Łabędź, Joanna Baranowska, Pola Piekarska, Maciek Wojtal i Karla Zosuł.

Fotoreportaż Kamila Gąszowskiego ze spektaklu „Niehalo”.

Gratulacje!!!

16 Styczeń

2202

Zapraszamy na spektakl Michała Machowskiego 2202: Dwadzieścia dwa zero dwa bez przecinka. Do obsady spektaklu dołączył uczeń Trójki, Remigiusz Zubek.

2202

10 Listopad

Przedwojenny krakowski Kazimierz w powojennym Wrocławiu…

Posted in Aktualności, Teatr

Aktorzy wrocławskiego „Capitolu”: Tomasz Leszczyński i Alicja Kalinowska, minimalizm dekoracji a zarazem przepych wnętrza „Synagogi pod Biały Bocianem” – tylko tyle i aż tyle, bo nagle za sprawą piosenek wokół rozlega się gwar żydowskich rozmów, smutek biednych domów, dylematy zakochanych, codzienna rzeczywistość przedwojennego Krakowa utrwalona w tekstach i muzyce Mordechaja Gebirtiga. A wszystko w ramach Dni Wzajemnego Szacunku organizowanych we Wrocławiu przez Fundację Bente Kahan, w których brali udział uczniowie klasy Ia i młodzież uczęszczająca na zajęcia z etyki, wraz z paniami: J.Wiktorko, A.Kulak, A. Wojtek-Morawską.

I choć spektakl „Mordechaj Gebirtig – Bądź mi zdrów, Krakowie” kończy pieśń wspomnienie, która niczym klamra spina całość magicznej opowieści, młodzież naszego liceum nie opuszcza świata kultury żydowskiej. Drugą część wycieczki stanowi niezwykła lekcja muzealna na Wrocławskim Cmentarzu Żydowskim, gdzie ożywają historie: mistyczki Edyty Stein, wielkich, kontrowersyjnych noblistów i wiele innych zaklętych w wykutych na macewach symbolach.

Historia spisana na kamiennych tablicach – to pamięć, która uczy nie tylko prawdy, ale i tolerancji, buduje ponadkulturowy most porozumienia…

12 Październik

Casting do spektaklu „Igraszki z diabłem”

UWAGA!!!
Chciałbyś wziąć udział w teatralnej przygodzie?
Jesteś odważny i masz ciekawe pomysły?
Dysponujesz czasem?
Przyjdź na casting do spektaklu „Igraszki z diabłem”.

Środa 15 października 2014, godzina 16:15
Aula III LO

Zapraszam
Aleksandra Kulak

2 Czerwiec

MIM o CHODEM: taaaaki gest :)

 

Wrocławski Teatr Pantomimy to kolejny partner Trójki, który od września 2014r. wzbogaci ofertę edukacyjną Naszego Liceum przy Kościelnej 32 (będą kolejne warsztaty, spotkania i spektakle – specjalnie z myślą o uczniach III LO).
Z listu intencyjnego: „Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, chcąc wesprzeć ofertę dydaktyczno-kulturalną skierowaną do uczniów klas teatralnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, wyraża chęć i gotowość współpracy z ww. szkołą w roku szkolnym 2014/2015.
Po zapoznaniu się z Państwa dokonaniami w dziedzinie edukacji kulturalnej młodzieży – niezwykle ciekawe i zróżnicowane działania – chcielibyśmy podjąć współpracę z Państwa szkołą i zaznajomić Państwa uczniów z estetyką różnych form ruchu”.
Koordynatorką projektu jest prof. Anna Wojtek-Morawska
pantomima

http://www.pantomima.wroc.pl/