Warsztaty Trójki na Germanistyce

Posted on Sty 8, 2018 in Aktualności

Trójka kontynuuje współpracę z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 5 stycznia 2018 roku klasa Ia, mająca możliwość nauki języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie rozszerzonym, z nauczycielami języka niemieckiego pp. Adrianem Gnilką i Jolantą Wiktorko uczestniczyła w warsztatach językowych dr hab. Zofia Chłopek: „Co dzieje się w naszych głowach, gdy znamy kilka języków? Parę słów o wpływach międzyjęzykowych”.

Pani doktor jest anglistką, pracuje w Instytucie Filologii Germańskiej, gdzie prowadziła i prowadzi zajęcia obejmujące następujące dziedziny: dydaktyka, glottodydaktyka, dydaktyka nauczania języków trzecich, psycholingwistyka, niemiecki język biznesu, dydaktyka języków fachowych, tłumaczenia niemiecko-angielskie, komunikacja interkulturowa, autonomia ucznia i transfer pojęciowy w umyśle wielojęzycznym.

Młodzi filolodzy z Trójki mieli także możliwość poznania Instytutu Filologii Germańskiej, którą przybliżył nam dr Adam Gołębiowski, opowiadając o historii i teraźniejszości wrocławskiej Germanistyki.
Zobaczyliśmy także wystawę poświęconą 500-leciu Reformacji, Marcinowi Lutrowi i jego wpływowi na język niemiecki.
Warsztaty w siedzibie Instytutu Filologii Germańskiej to także okazja do poznania wymogów stawianych kandydatom na studia uniwersyteckie, a także spotkania z absolwentami Trójki studiującymi na wrocławskiej Germanistyce.