Gra Terenowa „Narko-Alkoteka”

Posted on Mar 23, 2018 in Aktualności

Całe wydarzenie 23 marca przygotowały dziewczęta z klasy Ic. Siedmioosobowa grupa zorganizowała 6-etapową grę. Całe przedsięwzięcie polegało na uświadomieniu młodych ludzi jak niebezpieczne są używki i co to znaczy FAS. Klasy mundurowa i przyrodnicza podzieliła się na 8 osobowy grupy i podczas dwóch godzin lekcyjnych rozwiązywały różne zadania. Uczniowie układali wspólnie Most Leonarda, odpowiadali m.in. na pytania dotyczące środków psychoaktywnych i poszerzali swoja wiedzę na temat dzieci chorych na Alkoholowy – Zespół Płodowy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom Gry!