Porozumienia o współpracy między Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego a Liceum Skłodowskiej

Posted on Kwi 2, 2019 in Aktualności

Umacnia się współpraca między Instytutem Filologii Germańskiej a naszym Liceum.
Licealiści uczący się języka niemieckiego uczestniczą w warsztatach, wykładach, wybranych konferencjach, a nauczyciele otrzymują wsparcie w zakresie propagowania nauki języka niemieckiego.
2 kwietnia w siedzibie Instytutu doszło do podpisania Porozumienia o współpracy między Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego a III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Aktu podpisania dokonali pani dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz, Z-ca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych i Kierownik Zakładu Translatoryki i Glottodydaktyki oraz Dyrektor Szkoły pan Krzysztof Frączek.
Koordynatorem porozumienia będą w imieniu Instytutu pani doktor Magdalena Maziarz, a w imieniu Szkoły, pan Adrian Gnilka.
Celem porozumienia jest współpraca w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej język niemiecki, prowadzącej do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej oraz promocji studiów w Instytucie, a także podnoszenie jakości kształcenia młodzieży w zakresie języka niemieckiego oraz zachęcania jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym.
Po podpisaniu porozumienia rozpoczęła się faza robocza. Uczniowie klasy 2a, humanistycznej z edukacją teatralną i rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, uczestniczyli w warsztatach z panią dr Magdaleną Maziarz „Jak poradzić sobie na maturze ustnej z języka niemieckiego? Egzamin krok po kroku. Zadania, zasady oceniania”.