Kalejdoskop Cooltury 2019

Posted on Kwi 5, 2019 in Aktualności

Kolejny już raz w Liceum Skłodowskiej rozpoczął się tydzień poświęcony różnym obszarom współczesnej humanistyki. Święto słowa zainicjował wykład teatrologiczny pana Krzysztofa Dixa „Parodia uczucia – o inscenizacjach Szekspirowskiego Hamleta”, w którym wzięli udział uczniowie klas Ia i IIa. Młodzież zapoznała się z najodważniejszymi inscenizacjami najsłynniejszej tragedii angielskiego dramaturga. Miała możliwość porównania różnych koncepcji scenicznych i interpretacyjnych.
Kolejną odsłonę naszego kalejdoskopu stanowił finał VIII Szkolnego Konkursu Językoznawczego. Tym razem najwyższe miejsce na podium przypadło zespołowi z klasy IIc w składzie: Karolina Malinowska, Laura Bias i Wiktoria Iwanowsja. Zebrani w auli uczniowie razem z uczestnikami zmagań finałowych mierzyli się z zagadnieniami z zakresu semantyki, etymologii, dialektologii, fleksji, składni, słowotwórstwa i stylistyki praktycznej.