Odszedł Profesor Edmund Nawrocki…

Posted on Maj 22, 2019 in Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego nauczyciela i wychowawcy, który od roku szkolnego 1957/1958 przez ponad 30 lat uczył w szkołach mających swoją siedzibę przy ulicy Kościelnej 32 w Świdnicy – szczególnie Liceum Pedagogicznego, Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskiego.

O swojej pracy pisał tak:
„Zawsze starałem się głosić to, w co naprawdę wierzyłem, lub milczeć wtedy, gdy nie mogłem głosić prawdy. W mojej pracy pedagogicznej główny nacisk kładłem na wyrobienie u wychowanków nawyku dokładnej pracy. Do legendy przeszły moje wymagania odnośnie prowadzenia zeszytów sformułowane w 10 punktach i skrupulatnie egzekwowane. Starałem się też wyrobić u uczniów umiejętność ścisłego wyrażania myśli oraz krytyczne widzenie otaczającej nas rzeczywistości (…)”.

Za tę rzetelność, kunszt rzemiosła nauczycielskiego, historyczną pasję i potrzebę głoszenia prawdy – z całego serca dziękujemy. 
Pogrążona w żalu po stracie wspaniałego człowieka i mentora społeczność nauczycieli i absolwentów szkoły przy ulicy Kościelnej 32 w Świdnicy.

Więcej informacji o Profesorze tutaj: Zmarł Edmund Nawrocki