Listy zakwalifikowanych do klas pierwszych

Posted on Sie 12, 2020 in Aktualności

W celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły osoby zakwalifikowane zobowiązane są do wtorku 18 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 do dostarczenia do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zakwalifikowani do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Klasa Humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną

Klasa Artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową

Klasa Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną

 

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia w innych szkołach

Lista niezakwalifikowanych do przyjęcia