Ostatnie warsztaty chemiczne przed wakacjami!

Każda z klas przyrodniczych miała okazję popracować w laboratorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ostatnią grupą byli uczniowie klasy 1c. W szkole poznali teorię dotyczącą otrzymywania soli, niektóre z doświadczeń widzieli w formie pokazu lub filmu, ale najpełniej taka wiedza dociera poprzez samodzielne doświadczanie. Uczniowie otrzymywali kolorowe osady soli, przeprowadzali reakcje, w których zbierali i identyfikowali gazy. Byli zachwyceni warsztatami.

Po wakacjach wracamy do laboratorium.