Zmarł Jan Musiej

Z przykrością informujemy, że 14 sierpnia 2023 roku w wieku 87 lat zmarł Jan Musiej, wieloletni nauczyciel oraz dyrektor Liceum Pedagogicznego w Świdnicy.

Urodził się w 1936 roku w Kornicy. W 1955 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Gdańsku. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce wytypowany na studia. Pasjonował go zawód nauczycielski i dlatego wybrał studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Od szkoły średniej związany był z ruchem młodzieżowym. Studia skończył w 1959 roku i jako mgr historii rozpoczął pracę nauczycielską w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy. Uczył historii i wiedzy o społeczeństwie. Wiele czasu poświęcał pracy w środowisku, pełniąc miedzy innymi funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatowego i Miejskiego TWP, Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego „BOLKO”. W 1968 roku powołany został na Dyrektora Liceum Pedagogicznego w Świdnicy, które pod jego kierunkiem uzyskiwało wysokie wyniki i przekształcone zostało w Studium Pedagogiczne, które w cyklu sześcioletnim i dwuletnim po maturze kształciło nauczycieli przedszkoli oraz dla szkół podstawowych nauczycieli muzyki i plastyki. Pełniąc funkcję dyrektora, umiejętnie wprowadził szkołę w kolejne struktury organizacyjne. Energia, talent organizacyjny, gospodarskie spojrzenie i pracowitość złożyły się na efekty pracy szkoły z okresu jego kierownictwa. Zmodernizowano wszystkie pomieszczenia, sale gimnastyczną i unowocześniono budynki internatu, przebudowano aulę, wyposażono wiele pracowni. Jako nauczyciel ukończył kilka form doskonalenia zawodowego, uzyskując świadectwa studiów podyplomowych. Będąc dyrektorem, ukończył Studium Podyplomowe, złożył egzamin i uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej. W 1994 roku wytypowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, został wybrany radnym Rady Miejskiej w Świdnicy. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem KEN, medalem 40-lecia PR i innymi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 19 sierpnia o godz. 11.00 na cmentarzy przy alei Brzozowej w Świdnicy.