Inauguracja roku szkolnego w Liceum Skłodowskiej

Z udziałem Wiceministra Ministerstwa Edukacji i Nauki, Pana Wojciecha Murdzka, oraz Starosty Świdnickiego, Pana Piotra Fedorowicza, uczniowie i nauczyciele Liceum Skłodowskiej zainaugurowali rok szkolny 2023/2024.
Podczas uroczystości podkreślono, że III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy było w tym roku najchętniej wybieraną szkołą średnią w powiecie świdnickim.
Dziękujemy za to zaufanie i docenienie starań uczniów, nauczycieli i rodziców w budowaniu licealnej wspólnoty przy ulicy Kościelnej 32 w Świdnicy.
Pan Wojciech Murdzek wyróżnił ponadto Urszulę Janusz, uczennicę klasy II c, wręczając jej dyplom MEiN za osiągnięcia edukacyjne i sportowe.