XVIII Konkurs Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Konkursu Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”

 

REGULAMIN

XVIII Konkursu Piosenki Poetyckiej
„Mimozami jesień się zaczyna”

Organizatorzy:

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
Studio Trójki

Patroni:

Stowarzyszenie SATelita
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Cele konkursu:

1. Popularyzacja piosenki polskiej
2. Prezentacja umiejętności i dorobku młodzieży w wieku szkolnym
3. Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezjii muzyki
4. Promowanie aktywności i twórczości artystycznej
5. Doskonalenie warsztatu wokalnego i interpretacyjnego
6. Krzewienie kultury wysokiej oraz konfrontacja działań twórczych

Miejsce:

Aula III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

Terminarz:

 • ogłoszenie konkursu – 22.09.2023 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń – 22.09-14.10.2023 r.
 • Etap I – przesłuchania na żywo w Studiu Nagrań III LO – 18.10.2023 r. (od 9.00)
 • ogłoszenie wyników Komisji Artystycznej o zakwalifikowaniu do części konkursowej – 20.10.2023 r.
 • próby uczestników przed etapem finałowym – 26.10.2023 r. w godzinach 11.00-13:45
 • spotkanie z jurorami i warsztat dla uczestników – 26.10.2023 r. o 14.00
 • przesłuchania finałowe – 26.10.2023 r. o godzinie 17:00

Szczegółowy harmonogram dnia przesłuchań konkursowych prześlemy drogą mailową osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursu.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie bierze udział młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w poniższych kategoriach (z wyłączeniem laureatów nagród „Grand Prix” poprzednich edycji konkursu)

  • kategoria I – szkoły podstawowe (7 i 8 klasa)
  • kategoria II – szkoły ponadpodstawowe
  • kategoria III – studia piosenki

2. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z tekstem polskim w dowolnej stylistyce.
3. Wykonawcy prezentują określony w Zgłoszeniu utwór z własnym akompaniamentem „na żywo” lub półplaybackiem
4. Półplayback należy dostarczyć na pendrivie 18.10.2023 podczas przesłuchań I Etapu
5. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  • etap I – kwalifikacja na podstawie prezentacji na żywo w Studia Nagrań III LO. Uczestnik wykonuje podczas eliminacji piosenkę konkursową. W dniu eliminacji należy dostarczyć wypełnioną przez rodziców/opiekunów prawnych Kartę Zgłoszenia
  • etap II – konkurs finałowy na scenie Auli III Liceum Ogólnokształcącego

6. Wykonawcy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do:

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu:
Nazwa placówki, reprezentowanej przez uczestnika:
Tytuł i autor słów oraz muzyki piosenki konkursowej:

Wymagania techniczne:

Zgłoszenia muszą zostać wysłane do 14.10.2023 r.
Poprawność każdego Zgłoszenia zostanie potwierdzona mailem zwrotnym.

7. Informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu Konkursu zostanie umieszczona na kanałach internetowych III Liceum Ogólnokształcącego (www.lo3.net.pl i www.facebook.com/lo3.swidnica) w dniu 21.10.2023 r.
8. Komisja Kwalifikacyjna I etapu:

  • zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby osób zakwalifikowanych do etapu II podczas obrad Komisji i nie ma obowiązku argumentowania swojej decyzji
  • każda instytucja delegująca, może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów
  • z obrad Komisji Kwalifikacyjnej zostanie sporządzony odpowiedni protokół

9. II etap Konkursu oceniać będzie Jury w składzie:

Krzysztof Frączek – dyrektor III LO w Świdnicy
Barbara Szarejko-Nestor – wieloletni dyrektor artystyczny wielu chórów zawodowych (m.in. Chór Teatru Muzycznego Capitol) i amatorskich (m.in. Kameralny Chór Angelus).
Gość Specjalny

10. Kryteria oceny występu konkursowego:

  • dobór repertuaru
  • interpretacja
  • wrażenia estetyczne
  • technika wokalna
  • pozawerbalne środki przekazu artystycznego

11. Nagrody

  • Jury nagradza I miejsce w każdej kategorii, może także przyznać miejsca II i III oraz/lub wyróżnienia
  • Podczas Konkursu Finałowego zostanie przyznana Nagroda Publiczności
  • I miejsce w każdej kategorii – nagroda rzeczowa
  • II i III miejsca oraz wyróżnienia – vouchery
  • Nagroda Publiczności – nagroda rzeczowa
  • Nagroda główna GRAND PRIX – może ją przyznać Jury dla wybitnego wokalisty wybranego spośród uczestników w 3 kategoriach
  • wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne

12. Decyzje Jury są ostateczne. Z obrad Jury zostanie sporządzony odpowiedni protokół.
13. Organizatorzy zapewniają:

  • profesjonalne nagłośnienie
  • wodę dla uczestników
  • garderoby
  • opiekę organizacyjną w dniu Konkursu
  • pianino elektroniczne ROLAND

14. Informacje ogólne:

  • Uczestnicy eliminacji oraz koncertu dojeżdżają na koszt własny,
  • niepełnoletnim uczestnikom konkursu musi towarzyszyć pełnoletni opiekun lub rodzic
  • Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia do celów konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
  • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator,
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej oraz internetowej prezentacji zarejestrowanych materiałów podczas Konkursu przez wszystkie możliwe kanały dystrybucji elektronicznej i tradycyjnej bez wypłacania im honorariów.

Kontakt do Organizatora:

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
e-mail: mimozy@lo3.net.pl Telefon: 074 852 01 11

 

REGULAMIN W FORMACIE PDF