XXI Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska znowu wolna” w filmowej odsłonie

Tegoroczny konkurs „Polska znowu wolna”, w którym 15 listopada w Liceum Skłodowskiej wzięło udział i odpowiadało na pytania związane z początkami naszej niepodległości 18 uczniów szkół średnich powiatu świdnickiego, został uzupełniony o wiedzę dotyczącą kinematografii dwudziestolecia międzywojennego. Dlatego pytania w wymagały od uczestników także wiedzy z zakresu historii i filmu. W finale, czyli w części ustnej, znalazło się pięciu uczestników, którzy zajęli następujące miejsca:

I miejsce: Gabriel Wrona – I LO w Świdnicy
II miejsce: Aleksandra Żołnierek – I LO w Świdnicy
III miejsce: Igor Staszak – III LO w Świdnicy
IV miejsce: Jakub Mazur – ZS nr 1 w Świdnicy
V miejsce: Wojciech Kujawiak – III LO w Świdnicy

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Starostę Powiatu, Pana Piotra Fedorowicza, oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki SATelita, a także przez ZSE w Świdnicy, jako współorganizatora imprezy odbywającej się w III Liceum. Pytania do tegorocznej edycji przygotowali nauczyciele obu szkół, profesorowie Grzegorz MikołajczykArkadiusz Jackowiak oraz pani profesor Małgorzata Klęsk-Guźlińska, która dodatkowo przygotowała merytoryczną i artystyczną oprawę zmagań młodych historyków, a także poprowadziła część ustną konkursu. Sporo zatem było anegdot dotyczących filmu i gwiazd kina międzywojennego, a także pokazów fragmentów filmów, opatrzonych przez panią profesor stosownym komentarzem. Swój udział w części artystycznej mieli uczniowie klas humanistycznych z edukacją muzyczną i teatralną, którzy na scenie zaaranżowali prawdziwą literacką kawiarnię. Nie zabrakło zatem szlagierowych filmowych piosenek, skomplikowanych choreografii, wspaniałych strojów i… tańca. Tegoroczna formuła wyjątkowo zatem przypadła do gustu publiczności bardzo licznie zgromadzonej w auli III Liceum. Wśród gości znaleźli się: Starosta Powiatu Świdnickiego, Pan Piotr Fedorowicz, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Pan Grzegorz Stawarz,  dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego z jej Prezesem, Panem Robertem Wróblem, a także przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie III LO i ZSE w Świdnicy.

Tegoroczna edycja Konkursu została poprzedzona koncertem chóru Pryma Voce, który pod kierunkiem pana profesora Jacka Czechowskiego zaśpiewał pieśni legionowe i patriotyczne, a także wykładem i warsztatami wirtualnymi „Gra szyfrów” przygotowanymi przez pana Artura Cieślika, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej. Jednocześnie w szkole odbywały się imprezy towarzyszące: konkursy plastyczne i pokaz mody dwudziestolecia międzywojennego.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły, pan Krzysztof Frączek, został uhonorowany przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, pana Antoniego Jadacha, za wieloletnią współpracę z Towarzystwem i wspieraniem jego działalności, Odznaką Honorową „Lwowskim Krzyżem Kresowym”, przyznaną z okazji 105. rocznicy obrony Lwowa i 35-lecia powstania TMLiKPW.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Filmowa widokówka Powiatowego Konkursu „Polska znowu wolna” i wydarzeń towarzyszących. Zdjęcia i montaż: Norbert Jóźwiak.