Wizyta na Wydziale Chemii

Doskonalenie umiejętności eksperymentowania w laboratorium spotyka się u uczniów z ogromnym entuzjazmem. 🙂🧪🙂
Kolejna nasza wizyta na Wydziale Chemii odbyła się dzięki projektowi „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu”. Trzy grupy ze wszystkich klas biologiczno-chemicznych realizowały zajęcia dotyczące kolejno: sposobów otrzymywania soli, metod rozdziału mieszanin oraz właściwości wybranych pochodnych węglowodorów (kwasów karboksylowych i estrów). Wydawało mi się, że to będzie tylko utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach chemii, ale zobaczyłam, że wykonanie doświadczeń samodzielnie, nawet tych znanych, powtarzanych kilkukrotnie w szkole wywołuje efekt „wow”  („proszę Pani, bo ja to zrobiłam sama”). Moi uczniowie nieustannie mnie zaskakują. Już za chwilę wakacje, ale w planach na przyszły rok szkolny kolejne warsztaty chemiczne w uniwersyteckim laboratorium!
Opiekun: dr Dominika Bartosiewicz