III LO w Świdnicy
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica

Telefon i faks 74 852 0111 

E-mail: sekretariat@lo3.net.pl
dyrektor1@lo3.net.pl