Klasy przygotowawcze

Maksymalna liczba uczniów w klasie 25 osób.
Uczniowie obcojęzyczni uczestniczą w:
• lekcjach języka polskiego jako obcego (kurs intensywny),
• lekcjach przedmiotowych.

Rekrutacja:
• złożenie podania o przyjęcie do oddziału w sekretariacie szkoły,
• przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora szkoły.


Підготовчі заняття

Максимальна кількість учнів у класі – 25
У підготовчому класі діти вивчають:
• польську мову як іноземну (інтенсивний курс),
• загальні предмети.

Набір учнів до підготовчих класів:
• подати заяву про вступ дитини до підготовчого класу у секретаріаті школи,
• зарахування учня до підготовчого класу відбувається на підставі рішення директора школи.