W Liceum Skłodowskiej szkolną wspólnotę tworzą ludzie z pasją. Dzięki nim rodzą się i rozwijają fascynacje nauką, sztuką, kulturą, którym towarzyszy twórczy Duch ludzkiej poznawczej aktywności i ciekawości. Patronuje nam słynna polska noblistka, która potrafiła łączyć świat ścisłych dyscyplin: fizyki i chemii z humanistyczną wrażliwością. Krocząc jej śladem, umożliwiamy uczniom wszechstronny rozwój. Dlatego w naszej szkole wiele się dzieje. Organizujemy laboratoria i wykłady naukowe, wernisaże i warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne), a także spotkania z ludźmi nauki, artystami i pasjonatami. Wspieramy uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów. Redagujemy gazetkę Przeciąg, wydajemy tomiki wierszy, wystawiamy spektakle teatralne, sukcesy odnosi szkolny chór Prima Voce. Cenimy turystykę pieszą, różne dyscypliny sportu i taniec. Uczniowie naszego Liceum, ciekawi innych kultur, chętnie nawiązują współpracę międzynarodową. Chcemy poszerzać swoje horyzonty – także językowe. Jesteśmy przekonani, że „granice naszego języka są granicami naszego świata”, a my mamy zamiar je przekraczać.

ZAPEWNIAMY:

 • przyjazną atmosferę
 • bardzo dobre warunki do nauki
 • wykwalifikowaną, kompetentną i życzliwą kadrę nauczycieli
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • bardzo dobre przygotowanie do matury i studiów

POSIADAMY:

 • profesjonalne studio nagrań „Studio Trójki”
 • nowoczesną pracownię komputerową i grafiki komputerowej
 • nowoczesne przedmiotowe i językowe pracownie multimedialne
 • bibliotekę i czytelnię multimedialną
 • pracownie muzyczne i plastyczne
 • salę gimnastyczną i siłownię
 • boisko wielofunkcyjne
 • salę ćwiczeń do zajęć sztuk walki
 • strzelnicę sportową
 • klimatyczną kawiarenkę
 • scenę teatralną
 • własną gazetkę „Przeciąg”
 • szkolny chór „Pryma Voce”

WAŻNIEJSZE IMPREZY, KONKURSY I INICJATYWY SZKOLNE: 

 • Konkurs Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”
 • Międzyszkolny Konkurs Literacki „Lir… rodzaj różny”
 • Powiatowy Przegląd Talentów „nasTrójka”
 • Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska znów wolna”
 • Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
 • Szkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „Omnibus”
 • Biesiada Wigilijna
 • Kalejdoskop Cooltury
 • Szkolny Przegląd Talentów Trójki
 • otrzęsiny szkolne
 • rajdy piesze
 • wycieczki krajowe i zagraniczne
 • wymiany międzynarodowe
 • koncerty muzyczne
 • przedstawienia teatralne
 • wernisaże
 • zawody sportowe i strzeleckie
 • akcje krwiodawstwa
 • wolontariat

LICEUM WSPÓŁPRACUJE Z:

 • uczelniami wyższymi m.in. Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Narodowym Forum Muzyki w ramach projektu Akademia Chóralna
 • Alchemią Teatralną przy Świdnickim Ośrodku Kultury, Fundacją PERFORMAT
 • Akademią Wojskową we Wrocławiu, 22 Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej w Kłodzku, Wojskową Komendą Uzupełnień w Kłodzku, Komendą Powiatową Policji w Świdnicy, Związkiem Strzeleckim oddział w Świdnicy, szkołami Policji w Pile i w Katowicach oraz organizacjami kombatanckimi.