Klasa Architektoniczna z elementami komputerowej grafiki inżynieryjnej

 

program klasy realizowany jest przy współpracy z ASP i Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu

– przedmioty preferowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, historia sztuki (obowiązkowo),

historia / biologia / geografia / fizyka / chemia (jeden do wyboru)

  • szansa dla obdarzonych wyobraźnią przestrzenną i przygotowujących się do studiów związanych z architekturą
  • specyfika profilu zakłada realizację zajęć rozwijających wyobraźnię przestrzenną (projektów koncepcyjnych z aksonometrią, rysunku technicznego, podstaw projektowania elementów i obiektów architektury, tworzenia wizualizacji, pracy z tabletem graficznym – prowadzonych także przez wykładowców uczelni wyższych, architektów, grafików)
  • kształcenie wyobraźni przestrzennej (podstawy architektury)
  • możliwość rozwijania zainteresowania historią sztuki i architektury
  • poznanie technik grafiki komputerowej i cyfrowego projektowania przestrzennego
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: architektury (w tym architektury krajobrazu i wnętrz), historii sztuki, animacji, sztuki mediów, grafiki, kulturoznawstwa, filologii, kierunków interdyscyplinarnych (łączących nauki przyrodniczo-matematyczne z wiedzą humanistyczną)