Klasa Artystyczna z grafiką komputerową

program klasy realizowany jest przy współpracy z ASP we Wrocławiu

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

język polski, historia sztuki (obowiązkowo),
historia / biologia / geografia / fizyka / chemia (preferowane – jeden do wyboru)

  • szansa dla obdarzonych talentem plastycznym i poszukujących własnej drogi artystycznej
  • specyfika profilu zakłada realizację zajęć o charakterze artystycznym (plastycznych, projektów artystycznych, pracy z tabletem graficznym – prowadzonych także przez wykładowców uczelni wyższych, artystów – plastyków, grafików)
  • kształcenie wyobraźni artystycznej
  • możliwość rozwijania zainteresowania historią sztuki
  • poznanie technik grafiki komputerowej i cyfrowego projektowania przestrzennego
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: historii sztuki, wzornictwa przemysłowego i artystycznego, animacji, sztuki mediów, grafiki, architektury wnętrz, kulturoznawstwa, filologii, kierunków biologicznych, historycznych