Klasa Artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową

program klasy realizowany jest przy współpracy z ASP we Wrocławiu

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

język polski, historia sztuki i język angielski

  • szansa dla obdarzonych talentem plastycznym i poszukujących własnej drogi artystycznej oraz dla obdarzonych wyobraźnią przestrzenną
  • specyfika profilu zakłada realizację zajęć o charakterze artystycznym (plastycznych, projektów artystycznych, pracy z tabletem graficznym – prowadzonych także przez wykładowców uczelni wyższych, artystów – plastyków, grafików), a także zajęć rozwijających wyobraźnię przestrzenną (podstaw projektowania elementów i obiektów architektury, tworzenia wizualizacji)
  • kształcenie wyobraźni artystycznej i przestrzennej
  • możliwość rozwijania zainteresowania historią sztuki, grafiki komputerowej, a także architektury
  • poznanie technik grafiki komputerowej i podstaw cyfrowego projektowania przestrzennego
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: historii sztuki, architektury (w tym architektury krajobrazu i wnętrz), projektowania i wzornictwa przemysłowego i artystycznego, animacji, sztuki mediów, grafiki, kulturoznawstwa, filologii, kierunków biologicznych, historycznych,
    a także kierunków interdyscyplinarnych