Klasa Humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną

program klasy realizowany jest przy współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu oraz Narodowym Forum Muzyki.

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

język polski, historia i język angielski,
ewentualnie język niemiecki (deklaracje w tej sprawie zbierane będą podczas składania wniosku rekrutacyjnego)

  • specyfika profilu zakłada realizację zajęć o charakterze artystycznym (muzycznych, teatralnych, projektów artystycznych – prowadzonych także przez wykładowców uczelni wyższych, muzyków, aktorów, reżyserów oraz dziennikarzy)
  • możliwość wykorzystania potencjału twórczego (warsztaty i projekty teatralne, dziennikarskie, muzyczne)
  • pomoc w kształceniu umiejętności literackich (publikacje twórczości własnej)
  • szansa na rozwijanie zainteresowań artystycznych i w teorii, i w praktyce (techniki realizacji dźwięku, zajęcia z emisji głosu – zajęcia w szkolnym studiu nagrań)
  • szansa na wielką przygodę ze szkolnym chórem Pryma Voce (koncerty w szkole, na terenie miasta, w regionie, a nawet poza granicami kraju)
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: filologii, prawa, administracji, europeistyki, dziennikarstwa, socjologii, teatrologii, stosunków międzynarodowych, a także aktorstwa, aranżacji dźwięku, muzykologii, edukacji muzycznej i pedagogiki oraz wielu interdyscyplinarnych studiów humanistycznych