Klasa Językowa

program klasy realizowany jest przy współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu oraz Instytutem Goethego w Krakowie.

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

język angielski, geografia (obowiązkowo),
język niemiecki / matematyka / fizyka / chemia / biologia / historia  (preferowane – jeden do wyboru)

  • rozbudowana ścieżka języków obcych – w tym dodatkowych zajęć uzupełniających o charakterze praktycznym i kulturowym
  • nauka języków innowacyjnymi metodami w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach językowych
  • wymiany i projekty międzynarodowe – także przy współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami zewnętrznymi
  • warsztaty i webinaria językowe, zajęcia translatorskie (także przy współpracy z lektorami uczelni wyższych)
  • wsparcie i przygotowanie do olimpiad i konkursów językowych
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: filologii, administracji, europeistyki, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych oraz wielu interdyscyplinarnych studiów (również poza granicami kraju), które wymagają biegłej znajomości języków obcych