Klasa Policyjna

 

Klasa policyjna jest innowacją pedagogiczną realizowaną na bazie programów autorskich z wiedzy o policji, podstaw ratownictwa przedmedycznego i sztuk walk. Program nauczania realizowany jest przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy oraz organizacjami kombatanckimi.

– przedmioty preferowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka (obowiązkowo)

geografia / fizyka / biologia / chemia / historia (jeden do wyboru)

  • zajęcia z przedmiotów kierunkowych mają formę zajęć teoretycznych i praktycznych
  • specyfika zajęć kierunkowych daje możliwość rozwinięcia zainteresowań tematem policji jak i innymi służbami mundurowymi
  • nowatorskie zajęcia z wychowania fizycznego dają możliwość wszechstronnego rozwoju i sprawności fizycznej
  • edukacja w klasie policyjnej stwarza możliwości dobrego przygotowania do podjęcia dalszej nauki w szkołach policyjnych czy na wyższych uczelniach, daje także możliwość podjęcia służby w policji i kontynuacji nauki
  • dyscyplina jest ważnym elementem kształtującym wizerunek przyszłego adepta służb mundurowych
  • realizowany w klasie obowiązek mundurowy uczy szacunku do munduru
  • edukacja w klasie mundurowej pozwala uzyskać certyfikat ukończenia takiej klasy, co daje dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych
  • o historii uczymy się w trakcie Żywych Lekcji Historii, w czasie wyjazdów na Kresy Wschodnie, poznajemy ją także przy okazji spotkań
    z kombatantami