Klasa Przyrodnicza z edukacją sportową

 

program klasy realizowany jest pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

– przedmioty preferowane na poziomie rozszerzonym: geografia, biologia (obowiązkowo)

chemia / matematyka / fizyka (jeden do wyboru)

  • szansa na udział w realizowaniu projektów badawczych z zakresu ekologii, ochrony środowiska (warsztaty naukowe, laboratoria, wycieczki dydaktyczne)
  • tworzenie projektów z zakresu geografii (targi turystyczne)
  • zwiększona liczba zajęć wychowania fizycznego
  • sekcja piłki nożnej prowadzona przez trenerów Polonii-Stal Świdnica
  • okazja do rozwijania talentów sportowych – szkoła posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do rywalizacji sportowej (rozpoznawania i rozwijania uzdolnień)
  • możliwość poznania podstaw ratownictwa medycznego (program realizowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi)
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: biotechnologii, farmacji, wychowania fizycznego, fizjoterapii, medycyny, weterynarii, ratownictwa medycznego, terapii zajęciowej, ochrony środowiska, dietetyki, geografii, turystyki i rekreacji