Klasa Przyrodnicza z edukacją sportową

program klasy realizowany jest pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego i we współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

– przedmioty preferowane na poziomie rozszerzonym:

geografia, biologia (obowiązkowo)
chemia / matematyka / fizyka (preferowane – jeden do wyboru)

  • szansa na udział w realizowaniu projektów badawczych z zakresu chemii, biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii, terenoznawstwa (warsztaty naukowe, laboratoria, wycieczki dydaktyczne)
  • tworzenie projektów z zakresu geografii (targi turystyczne)
  • dodatkowe zajęcia sportowe – dostosowane do zainteresowań uczniów
  • okazja do rozwijania talentów sportowych – szkoła posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do rywalizacji sportowej (rozpoznawania i rozwijania uzdolnień)
  • możliwość poznania podstaw ratownictwa medycznego (program realizowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi)
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: medycyny, farmacji, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, weterynarii, biotechnologii, wychowania fizycznego, terapii zajęciowej, ochrony środowiska, geodezji i kartografii , geografii, technologii żywności, dietetyki turystyki i rekreacji i innych kierunków przyrodniczo-matematycznych