Klasa Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną

program klasy realizowany jest pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego i przy współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

biologia, chemia i język angielski,
ewentualnie język niemiecki (deklaracje w tej sprawie zbierane będą podczas składania wniosku rekrutacyjnego)

  • szansa na udział w realizowaniu projektów badawczych z zakresu chemii, biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii, terenoznawstwa (warsztaty naukowe, laboratoria, wycieczki dydaktyczne, wykłady) – przeprowadzane przez specjalistów pracujących na uczelniach wyższych lub innych instytucjach oświatowych (np. PAN)
  • zajęcia uzupełniające związane z edukacją prozdrowotną – także praktyczne
  • okazja do rozwijania talentów sportowych – szkoła posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do rywalizacji sportowej (rozpoznawania i rozwijania uzdolnień), wsparcie i doskonała baza do ćwiczeń siłowych i gier zespołowych
  • możliwość poznania podstaw ratownictwa medycznego (program realizowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi)
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: medycyny, farmacji, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, weterynarii, biotechnologii, wychowania fizycznego, terapii zajęciowej, ochrony środowiska, geodezji i kartografii, geografii, technologii żywności, dietetyki turystyki i rekreacji, a także innych kierunków przyrodniczo-matematycznych