Klasa Wojskowa

 

Klasa wojskowa jest innowacją pedagogiczną realizowaną na bazie programów autorskich z przysposobienia wojskowego, podstaw ratownictwa przedmedycznego i sztuk walk. Program nauczania realizowany jest przy współpracy z 22 Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej w Kłodzku, Wojskową Komendą Uzupełnień w Kłodzku, Wyższą Szkołą Oficerską we Wrocławiu, Związkiem Strzeleckim odział w Świdnicy, organizacjami kombatanckimi.

– przedmioty preferowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka (obowiązkowo)

geografia / fizyka / biologia / chemia / historia (jeden do wyboru)

 

 • zajęcia z przedmiotów kierunkowych mają formę zajęć teoretycznych i praktycznych
 • specyfika zajęć kierunkowych daje możliwość rozwinięcia zainteresowań tematyką wojskową i służbami mundurowymi
 • zajęcia specjalistyczne organizowane i przeprowadzane przez żołnierzy w jednostce patronackiej W Kłodzku uatrakcyjniają ofertę edukacyjną
 • edukacja w klasie wojskowej stwarza możliwości dobrego przygotowania do podjęcia dalszej nauki w szkołach wojskowych lub podjęcia służby wojskowej
 • nowatorskie zajęcia z wychowania fizycznego dają możliwość wszechstronnego rozwoju i sprawności fizycznej
 • dyscyplina jest ważnym elementem kształtującym wizerunek przyszłego adepta służb mundurowych
 • realizowany w klasie obowiązek mundurowy uczy szacunku do munduru
 • edukacja w klasie mundurowej pozwala uzyskać certyfikat ukończenia takiej klasy, co daje dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych
 • o historii uczymy się w trakcie Żywych Lekcji Historii, w czasie wyjazdów na Kresy Wschodnie, poznajemy ją także przy okazji spotkań
  z kombatantami