LICEUM PEDAGOGICZNE DLA WYCHOWAWCZYŃ PRZEDSZKOLI – LPWP

Rok szkolny 1966/1967 przyniósł zmiany w zakresie kształcenia nauczycieli dla szkół podstawowych. W miejsce liceów pedagogicznych  powstały dwuletnie Studia Nauczycielskie (SN). W związku z tym nastąpiła w latach 1966-1971 stopniowa likwidacja liceów pedagogicznych, przekształcanie niektórych z nich w pięcioletnie Licea Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli. Nasze liceum również przekształcono i w roku szkolnym 1966/67 powstała w naszej szkole pierwsza klasa LPWP. W roku 1968 nastąpiły zmiany dyrekcji. Po przeniesieniu dyrektora mgr Franciszka Zalewskiego do Legnicy funkcję tę objął mgr Jan Musiej.

Okres przekształcania Liceum przysporzył wiele nowych problemów, były nimi m.in. inne założenia organizacyjno-programowe. Ponadto w okresie przejściowym obejmującym lata1966-1971 realizowane były różne programy – inne w końcowych klasach liceum o profilu nauczycielskim, inne w klasach LPWP na podbudowie klasy 7 i jeszcze inne na podbudowie klasy 8. Zmiana profilu kształcenia spowodowała w roku szkolnym likwidację Szkoły Ćwiczeń, mieszczącej się w naszej szkole podczas istnienia Liceum Pedagogicznego. Jesienią 1971 r .egzamin dojrzałości składali w Świdnicy uczniowie zlikwidowanych liceów pedagogicznych. Ostatnie absolwentki LPWP opuściły szkolę w czerwcu 1975 r.