OFERTA EDUKACYJNA

III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
na rok szkolny 2022/2023

1. Szkoła oferuje nauczanie na poziomie rozszerzonym 3 przedmiotów. Są one obowiązkowe dla wybranego profilu klasy.

2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

3. Wszystkie klasy obowiązuje nauka języków angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym.

4. Szkoła proponuje naukę w czterech klasach I:

Klasa A – Klasa Humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną

program klasy realizowany jest przy współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu, Narodowym Forum Muzyki oraz Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia i język angielski

Klasa B – Klasa Artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową

program klasy realizowany jest przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia sztuki i język angielski

Klasa C – Klasa przyrodnicza z edukacją prozdrowotną

program klasy realizowany jest pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego i przy współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia i język angielski

Klasa D – Klasa menedżersko-językowa NOWOŚĆ

program klasy realizowany jest przy współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu oraz Instytutem Goethego w Krakowie

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia i język angielski