OFERTA EDUKACYJNA

III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy
na rok szkolny 2021/2022

1. Szkoła oferuje nauczanie na poziomie rozszerzonym 3 przedmiotów. Są one obowiązkowe dla wybranego profilu klasy.

2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

3. Wszystkie klasy obowiązuje nauka języków angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym.

4. Szkoła proponuje naukę w trzech klasach I:

Klasa A – Klasa Humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną

program klasy realizowany jest przy współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu oraz Narodowym Forum Muzyki.

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia i język angielski.

Klasa B – Klasa Artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową

program klasy realizowany jest przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia sztuki i język angielski.

Klasa C – Klasa Biologiczno-Chemiczna – Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną

program klasy realizowany jest pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego i przy współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia i język angielski.