Klasa menedżersko-językowa

program klasy realizowany jest przy współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu oraz Instytutem Goethego w Krakowie

– przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

matematyka, geografia, język angielski

  • możliwość poznania podstaw ekonomii, marketingu w teorii i praktyce
  • tworzenie projektów z zakresu geografii i przedsiębiorczości
  • rozbudowana ścieżka języków obcych – w tym dodatkowych zajęć uzupełniających o charakterze praktycznym i kulturowym
  • szansa na rozwijanie umiejętności językowych
  • wsparcie i przygotowanie do olimpiad i konkursów językowych
  • możliwość poznania kultur innych krajów (wymiany międzynarodowe, warsztaty i projekt ERASMUS plus)
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: ekonomii, marketingu, zarządzania, public relations, geodezji oraz kierunków politechnicznych i filologicznych