Maria Skłodowska-Curie

 

„Jestem z tych, którzy wierzą, iż Nauka jest czymś bardzo pięknym.
Uczony jest w swoim laboratorium nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak baśń czarodziejska.”

Maria Skłodowska-Curie
Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r.
W 1883 r. ukończyła szkołę średnią ze złotym medalem i przez następne 8 lat pracowała jako nauczycielka.
W latach 1884-85 studiowała na nielegalnym Uniwersytecie Latającym,  przygotowując się do podjęcia studiów.
  W 1891 r. w Paryżu Maria zdała, jako pierwsza kobieta w historii, egzaminy wstępne na Wydział Matematyczno Przyrodniczy na Sorbonie.
W 1893 roku uzyskała licencjat z fizyki, a w 1894 r. z matematyki.
W 1894 roku poznała wybitnego naukowca Piotra Curie, z którym połączyło ją uczucie i wspólne zainteresowania. W 1895 roku wyszła za niego za mąż.
Na początku 1897 r. postanowiła w pracy doktorskiej zająć się promieniami Bacquerela.
[Rozmiar: 13997 bajtów] Badania naukowe Marii Skłodowskiej – Curie i Piotra Curie nad promieniowaniem rud uranowych doprowadziły do odkrycia nowego pierwiastka.
Małżonkowie Curie donieśli Akademii Nauk w Paryżu o odkryciu pierwiastka, który nazwali polon, na cześć kraju rodzinnego Marii Skłodowskiej – Curie.
W grudniu 1898 roku Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie ogłosili odkrycie drugiego pierwiastka  promieniotwórczego – radu.
W 1903 r. Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie oraz Henryk Bacquerel otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.
Dzięki silnej woli Maria umiała pogodzić ciężką  pracę, życie rodzinne, macierzyństwo.
W 1911 roku Akademia Nauk w Sztokholmie przyznała drugą nagrodę Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii, za pracę nad określeniem własności fizycznych i chemicznych polonu i radu.
Prócz działalności naukowej Maria Skłodowskiej-Curie prowadziła szeroką działalność organizacyjną i społeczną.
Współpracowała przy tworzeniu Pracowni Radiologicznej Towarzystwa  Naukowego w Warszawie. W 1912 r. w wyniku jej usilnych starań rozpoczęto budowę Instytutu Radowego w Paryżu, w którym zorganizowała dział badań nad fizycznymi i chemicznymi właściwościami ciał promienio- twórczych.
W czasie I wojny światowej Maria została szefem wojskowej komórki medycznej, która zajmowała się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych.
W 1914 r. Maria Skłodowska-Curie objęła kierownictwo części chemiczno-fizycznej Instytutu Radowego w Paryżu. W 1921 roku, dzięki amerykańskiej dziennikarce Marie Mattingley-Moloney, wyjechała do USA. W prezencie od amerykańskich kobiet otrzymała 1 gram radu dla laboratorium w Paryżu
W 1929 roku, w czasie drugiej podróży do Ameryki Maria Skłodowska-Curie
otrzymała w darze 50 000 dolarów na zakup grama radu, który ofiarowała Polsce.
W wyniku wieloletniej pracy z radem, Maria była jedną z pierwszych śmiertelnych ofiar choroby popromiennej. Zmarła 4 lipca 1934 roku.
W 1996 r. nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie III Liceum Ogólnokształcącemu w Świdnicy.