Przewodniczący – Mariusz Kozłowski

Wiceprzewodniczący – Mariusz Sakowski

Sekretarz – Renata Bętkowska

Skarbnik – Kamila Wereszko-Myjak

Członek – Aneta Plichta

Członek – Joanna Wiraszka

Członek – Katarzyna Fitrzyk

Członek – Jacek Bomba

 

NR KONTA DO WPŁAT:

Bank Pekao

97 1240 1978 1111 0011 0936 1896