chor


Chór Pryma Voce III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy wywodzi swe tradycje z wcześniejszej istniejących zespołów chóralnych Liceum Pedagogicznego, Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskiego. Aktualnie trzon chóru stanowią uczniowie z klas o profilu muzycznym oraz chętni uczniowie z całej szkoły.

Chór specjalizuje się w muzyce a capella, choć wykonuje również utwory z udziałem solistów i zespołów instrumentalnych.

Taki charakter chóru w znacznej mierze decyduje o profilu repertuarowym zespołu, który obejmuje przede wszystkim utwory wielogłosowe kompozytorów dawnych i współczesnych. Obok utworów J.S. Bacha, W.A. Mozarta, A. Brucknera, St. Moniuszki, chór wykonuje pieśni współczesnych kompozytorów polskich J. Świdra, A. Koszewskiego, T. Szeligowego.

W repertuarze chóru znajdują się również polskie pieśni patriotyczne oraz kolędy i pastorałki.

W swoim charakterystycznych granatowych strojach chórzyści uświetniają swoim śpiewem uroczystości szkolne, akademickie i patriotyczne koncerty okolicznościowe. Częste występy publiczne stały się już tradycją i zapewniły chórowi indywidualne miejsce w środowisku świdnickim.

Od wielu lat chór prowadzony jest przez Zdzisławę Patałę, Barbarę Piórkowską i Teresę Pulsakowską-Daniel. Działa dzięki przychylności i życzliwości Dyrekcji, Grona Pedagogicznego III Liceum Ogólnokształcącego oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Intencją prowadzących chór jest nie tylko promowanie i wykonywanie muzyki, lecz także wychowywanie młodzieży. Pryma Voce jest środowiskiem, w którym młodzi śpiewacy uczą się wielu umiejętności m.in. samodyscypliny, zdolności skupienia uwagi, odpowiedzialności w pracy zespołowej, samokrytycyzmu, dokładności w pracy. Lecz nade wszystko poznają oni radość tworzenia i przeżywania piękna ku radości ludziom.