Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w trybie rekrutacji uzupełniającej.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w dniach 02-23.08.2022 r.