STUDIUM NAUCZYCIELSKIE (SN)

Od 1 września 1984 r. nastąpiły kolejne zmiany organizacyjno- programowe, ale kierunek kształcenia pozostał nadal nauczycielski. SWP zostało przekształcone w Studia Nauczycielskie, kształcące w cyklu 6-letnim. Program i 84 984 plany były tak skonstruowane, by w dalszej perspektywie zapewniać absolwentom możliwość kontynuowania studiów w Wyższych Szkołach Pedagogicznych. W związku z przejściem na emeryturę długoletniego zastępcy dyrektora do spraw dydaktyczno-wychowawczych dr Janiny Kocemby, funkcję tę przejęła mgr Teresa Łyczkowska, zastępcą dyrektora do spraw praktyki pedagogicznej i kształcenia zawodowego została mgr Urszula Czerkawska. Mimo rozlicznych problemów w naszej powojennej historii, zdawano sobie sprawę z ogromnej społecznej rangi szkoły i z faktu, że absolwenci będą czynnymi zawodowo nauczycielami po roku 2000 i będą musieli umieć sprostać potrzebom edukacyjnym XXI w. Tylko do 1986 r. szkołę opuściło 2454 absolwentów-nauczycieli szkół podstawowych 75/76 2-i 1508 nauczycieli przedszkoli. Efektywność kształcenia LP, LPWP, SWP i SN wyraża się nie tylko w bilansie liczbowym, ale i przydatności mierzonej teoretycznym i praktycznym przygotowaniem absolwentów do zawodu oraz związanym z tym problemem identyfikowania się z nim w toku pracy. Zdecydowana większość absolwentów ukończyła wyższe studia, najczęściej na kierunkach pedagogicznych lub pokrewnych, część zajmuje wysokie pozycje w innych dziedzinach-artystycznej, naukowej, w administracji szkolnej. Do wybitnych naszych absolwentów należał zmarły przedwcześnie artysta i malarz, a zarazem teoretyk sztuki współczesnej Jerzy Rosowicz, osiadły we Wrocławiu. W dziedzinie muzyki zaznaczyła się Helena Reczuch, Regina Juzukajtis i Maria Mikołajewicz (śpiewaczki operowe) oraz Jadwiga Paduch (śpiewaczka estradowa), Renata Świechowska (śpiewaczka i pianistka). Naszymi absolwentami są znani naukowcy: prof. dr. hab. Kazimierz Pospieszyl autor licznych publikacji z dziedziny psychologii i psychoanalizy, prof. dr hab. Stanisław Nicieja autor również licznych publikacji oraz znanych w kraju i zagranicą pozycji takich jak ,, Cmentarz Łyczakowski”.

Długoletnim zastępcą dyrektora była nasza absolwentka dr Janina Kocemba – Koehler. Ponadto wielu naszych absolwentów po ukończeniu studiów pracowało lub pracuje w naszej szkole jako nauczyciele różnych przedmiotów. Należą do nich m.in.:

  • Zdzisław Christ – nauczyciel przedmiotów muzycznych
  • Danuta Kotełko – nauczycielka historii
  • Jadwiga Musiej – nauczycielka matematyki
  • Elżbieta Suchecka – nauczycielka matematyki
  • Józef Szczurowski- rusycysta
  • Magdalena Winiarz – polonistka
  • Leszek Olejarczyk – nauczyciel historii i PO
  • Katarzyna Kaczyńska – nauczycielka matematyki
  • Dorota Michałowska- nauczycielka matematyki
  • Barbara Rogóż- nauczycielka matematyki
  • Aneta Wolińska- katechetka

Warto odnotować fakt uczczenia 40-lecia Szkoły powstaniem hymnu z tekstem mgr Aleksandry Szymkiewicz i muzyką mgr Joanny Jarzynówny.

HYMN SZKOŁY

,,W świecie zaznacz swój własny ślad
Zadanie, które nas czeka.
Pokoleń przyszłych tworzyć kształt
Ucząc młodego człowieka.
Przed nami wiele dróg
Wiodących nas do celu,
By człowiek człowiekowi mógł
Powiedzieć: Przyjacielu!
Marii Skłodowskiej sławiąc trud,
Tradycjom pozostańmy wierni!
Dla przyszłych jasnych Ojczyzny dni
Pracą swą służmy codziennie.
Przed nami wiele dróg…
Miłość i praca, poznania chęć
Niech nam wskazuje kierunek.
Ze szkoły naszej biorąc wzór
Dla wiedzy budźmy szacunek.”