(z uwagi na pandemię koronawirusa spotkania z rodzicami mogą odbywać się on-line)

8 września 2021 roku, wtorek/środa godz. 16.30 i 17.00

Zebranie informacyjne rodziców uczniów klas I sp (16.30), III g (17.00), spotkanie z dyrekcją i wychowawcami klas.
Zebranie informacyjne rodziców uczniów klas II i III sp (17.00), spotkanie z wychowawcami klas.

8 września 2021 roku, środa godz. 18.00

Zebranie RADY RODZICÓW – klasy I-III – wybór Prezydium Rady Rodziców.

6 października 2021 roku, środa godz. 17.00

Spotkanie nauczycieli – przedmiotowców z rodzicami (konsultacje).

17 listopada 2021 roku, środa godz. 17.00

Zebranie informacyjne rodziców uczniów klas I-III:

– spotkanie rodziców z wychowawcami klas,
– omówienie wyników w nauce oraz frekwencji.

20 grudnia 2021 roku, poniedziałek godz. 17.00

Spotkanie nauczycieli – przedmiotowców i wychowawców klas z rodzicami (konsultacje):

– informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.

19 stycznia 2022 roku, środa godz. 17.00

Spotkanie po I półroczu.
Spotkanie wychowawców klas z rodzicami:

– omówienie wyników i frekwencji za I półrocze,
– wyróżnienie najlepszych uczniów.

16 marca 2022 roku, środa godz. 17.00

Spotkanie nauczycieli – przedmiotowców z rodzicami (konsultacje)

11 kwietnia 2022 roku, poniedziałek godz. 17.00

Zebranie informacyjne – kl. I, II, III:

1. Zebranie ogólne – informacyjne.
2. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.
3. Zebranie z rodzicami maturzystów:

– omówienie wyników w nauce,
– przygotowanie do matury,
– informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów klas III.

Maj 2022 roku – konsultacje indywidualne

1 czerwca 2022 roku, środa godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas I, II i III sp:

– informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.