4 września 2019 roku, środa godz. 16.30 i 17.00.

Zebranie informacyjne rodziców uczniów klas I (16.30), III – z dyrekcją i wychowawcami klas, wybór Rad Oddziałowych i Rady Rodziców.

Godz. 18.00 – Zebranie RADY RODZICÓW – klasy I-III.

9 października 2019 roku, środa godz. 17.00.

Spotkanie nauczycieli – przedmiotowców z rodzicami (pierwsza środa).

20 listopada 2019 roku, środa godz. 17.00.

Zebranie informacyjne rodziców uczniów klas I-III:

– spotkanie rodziców z wychowawcami klas,

– omówienie wyników w nauce, frekwencji.

18 grudnia 2019 roku, środa godz. 17.00.

Spotkanie nauczycieli – przedmiotowców i wychowawców klas z rodzicami.

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.

22 stycznia 2020 roku, środa godz. 17.00.

Spotkanie po I półroczu.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami:

– omówienie wyników i frekwencji za I półrocze,

– wyróżnienie najlepszych uczniów.

4 marca 2020 roku, środa godz. 17.00.

Spotkanie nauczycieli – przedmiotowców z rodzicami (pierwsza środa).

1 kwietnia 2020 roku, czwartek godz. 17.00.

Zebranie informacyjne – kl. I, II, III:

1. Zebranie ogólne – informacyjne,

2. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas,

3. Zebranie z rodzicami maturzystów:

– omówienie wyników w nauce,

– przygotowanie do matury,

– informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów klas III.

Maj 2019 roku – konsultacje indywidualne.

3 czerwca 2020 roku, środa godz. 17.00.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas I, II:

– informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.